siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
XX a. istorijos

Atgal

1918 m. Antanina Balašaitė, gyvenanti Vilkijoje, pasakojo ...

Antanina Balašaitė, gyvenanti Vilkijoje, pasakojo, kad jos kojos kaulas buvo sugedęs. Tada ji gyveno Rusijoj (Charkuvoj). 1918 m. gydėsi pas garsius gydytojus, pagaliau buvo sudarytas konsiliumas, kuriame dalyvavo gyd. prof. Šereckas, prof. Golubčikas, Jurčinskas ir kiti. Gydytojai buvo nutarę koją nupjauti, tačiau dėl ligonės silpnumo to neįvykdė. Pasižadėjus kasmet lankyti Šiluvos Mariją, iš ryto liga palengvėjo ir tą pačią dieną atsistojo ant kojų, pradėjo vaikščioti.