siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
XX a. istorijos

Atgal

1932 m. Įvykį liudija kun. St. Vaitelis, Salantų vikaras...

Marijonai Kocaitei iš Salantų parapijos veide buvo atsivėrusi neišgydoma žaizda. Šiluvon važiuojančius maldininkus paprašė, kad skarele paliestų koplyčios akmenį ir jai parvežtų. Šia skarele palietus žaizdą, ėmė gyti ligi visiškai pagijo. Įvyko tai 1932 m. Įvykį liudija kun. St. Vaitelis, Salantų vikaras.