siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
XX a. istorijos

Atgal

Kazys S., Mažeikiai, 1931: Buvau iškrypęs iš tiesos kelio...

Buvau iškrypęs iš tiesos kelio, gal dėl tos priežasties 1929 metais aplankė mane sunki liga. Važinėjau pas gydytojus ir kiekvienas pripažindavo vis naują ligą. Buvau tiesiog ligų muziejus. Per visą laiką keletą kartų buvau netoli mirties. Gydytojai nieko negelbėjo. Ir 1930 m. rugsėjo 8 d. atvažiavau į Šiluvą su tikra viltimi gauti iš Dievo Motinos malonių ir nors dalį sveikatos. Grįžtant į namus netikėjau, kad gali įvykti stebuklingas pagijimas, bet nuo to laiko smarkūs susirgimai nepasikartojo ir pradėjau stiprėti ir šiais metais pažadėjau aplankyti tą šventą vietą. 1931 02 26