siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
XX a. istorijos

Atgal

1962 m. per Šilinių atlaidus atvykusi Šiluvon N. N. man štai ką papasakojo ...

Kitas kun. V. Simaškos užrašytas liudijimas:

1962 m. per Šilinių atlaidus rugsėjo mėn. 13–14 d. atvykusi Šiluvon N. N. man štai ką papasakojo (pasakojo taip nuoširdžiai susijaudinusi verkdama, kad griaudu buvo klausytis). Jauna būdama nuvykusi miestan gyventi, ten patekusi ištvirkėlių tarpan. Taip gyvendama užsikrėtė bloga liga. Liga įsigalėjo, atsirado žaizdos, labai skaudėjo. Ji tą ligą slėpė ir buvo nutarusi geriau mirti negu kam nors prisipažinti. Taip sirgdama atvykusi Šiluvon, ėjusi keliais apie altorių, priėjusi išpažinties, labai gailėjusis dėl savo palaido gyvenimo. Ir taip koplyčioje besimelsdama pagijusi. Dėl to pagijimo turėjusi tiek džiaugsmo, kad trejus metus gyvendama su žmonėmis jų lyg nemačiusi. Visą laiką buvusi lyg paskendusi maldose prie šv. Marijos. Jai pasaulis lyg nebeegzistavęs. Žadėjusi visą laiką gyventi atgailotojos gyvenimą. Bet paskui aplinkybėms susidėjus turėjusi ištekėti. Likusi našlė. Labai nuoširdžiai verkė, kad neišbuvusi ištikima šv. Marijai už tokią geradarybę.