siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
XX a. istorijos

Atgal

P. Bielskis: 1927 metų vasarą pradėjau sirgti sunkia vidurinės ausies uždegimo liga...

1927 metų vasarą aš pradėjau sirgti sunkia vidurinės ausies uždegimo liga, kuri tęsėsi iki 1928 m. pavasario. Tai buvo ilga ir nuobodi liga, kankinusi mane beveik metus. Tame laikotarpy pora sykių gulėjau ligoninėje, bet kadangi gydytojų nuomonės labai skyrėsi dėl ligos prognozo ir operacijos pasisekimo, tai vis laukiau kas bus toliau. Liga vis komplikavosi ir gydytojai siūlė man vykti į užsienį, nes Lietuvoje daryti tokią sunkią operaciją esą pavojinga. Bet aš neturėjau tiek lėšų, kad galėčiau vykti į užsienį. Matydamas, kad kitos išeities nėra nutariau duotis operuoti Kaune. Prieš operaciją, kad Dievas duotų laimingai ją pernešti, pasižadėjau prie progos aplankyti Šiluvą ir užpirkti šv. Mišias prie Panelės Švenčiausios Koplyčioje.

Prof. Radzvickas, atidaręs galvoje kaulą ir radęs nepaprastai daug pūlių, labai nustebo ir visi dalyvavusieji prie operacijos buvo tos nuomonės, kad manęs gyvo nuo stalo nebenuims… Bet, ačiū Dievui, operaciją labai lengvai pernešiau ir palyginamai greit pasveikau, kas visus gydytojus ir mano bendradarbius labai stebino.

Proga aplankyti Šiluvą pasitaikė 1932 metais su ekskursija, vykstančia iš Kauno į Šiluvą. Bet, jei Dievas duos sveikatos, tikiuos dar aplankyti tą Stebuklingą vietą laike didžiųjų joje atlaidų.

P. Bielskis
Kaunas

1932 m.-IX-7 d.