siluva.lt
400 m. JubiliejusPamaldos  •  Procesijos ir eisenos  •  Litanija  •  Novena  •  Maldos  •  Giesmės  •  Intencijos  • 
 
Litanija
1908 m.  •  1930 m.  •  1934 m.  • 

Tikintys žmonės kreipdavosi į Šiluvos Dievo Motiną dėkingumo ir pagarbos kupinais maldų žodžiais. Šiluvoje patiriamas Dievo maloningumas skatino žmones išreikšti savo prašymus, maldavimus, padėkas ir atsidavimą tradicinių ir naujų maldų žodžiais. Prie tradicinių maldų žmonės mėgdavo pridėti savo prašymus ar dėkojimus, ypatingus kreipinius į Dievo Motiną. Taip pamažėl išsirutuliojo savitos maldos Šiluvos Dievo Motinai, kaip antai Šiluvos Švenčiausiosios Mergelės Marijos litanija, žinoma jau XIX amžiuje.

Dalis Šiluvos Švč. M. Marijos litanijos kreipinių yra tokie patys arba labai panašūs į garsiosios, visuotinėje Bažnyčioje labiausiai paplitusios Loreto Švč. M. Marijos litanijos kreipinius, kiti – saviti, žėruojantys nuoširdžiu tikėjimu ir meile Dievo Motinai. Pavyzdžiui, Šiluvos Švč. Mergelės Marijos litanijoje į Dievo Motiną kreipiamasi „Dievo garbės ugnyne, Dievo gailestingumo laive“, ji vadinama „Šiluvos atvaduotoja, prispaustųjų laisve“. Uoliu tikėjimu ir karštesnės Dievo meilės troškimu dvelkia ir į litaniją įtraukti prašymai uždegti mumyse gilų ir karštą tikėjimą, apšviesti mus šventu Dievo mokslu, kad nebijotume už tikėjimą kentėti ir net mirti.

Pateikiame tris Šiluvos Švč. Mergelės Marijos litanijos variantus, paskelbtus skirtingais metais: 1908 m., 1930 m., 1934 m.