siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Jono Pauliaus II namai

M. Jurgaičio g. 5
Šiluva
LT-60432 Raseinių r.
tel. (428) 792 00, mob. (687) 871 24
el. p. jono.pauliaus.namai@kn.lcn.lt

Administratorė (apgyvendinimui ir maitinimui) – ses. Onutė Šarakauskaitė SJE

Bažnyčios gyvenime prioritetinę vietą užima pašaukimų į kunigiškąją tarnystę ugdymas ir būsimųjų kunigų rengimas. Atsižvelgiant į Bažnyčios patirtį ir siekiant geriau parengti klierikus kunigiškajai tarnystei, 1997 m. buvo įsteigtas Kauno kunigų seminarijos (KKS) propedeutinis (parengiamasis) kursas. Jame kandidatai į kunigus beveik metus gilina religines žinias, visapusiškai ugdo savo dvasinį gyvenimą ir tiria pašaukimą.

Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius sako: „Viltis užsiauginti nuoširdžiai Bažnyčiai tarnaujančių kunigų kartą norime pavesti Šiluvos Švenčiausiajai Mergelei Marijai, nes Ji geriausiai žino, ko reikia šiandienei Lietuvos Bažnyčiai“. Kauno arkivyskupijos Kunigų taryba palaikė savo ganytojo sumanymą parengiamąjį kursą iškelti į Šiluvą, garsią Švč. Mergelės Marijos apsireiškimu 1608 metais, stebuklinguoju Madonos su Kūdikiu paveikslu, šimtmečiais garsiais Šilinių atlaidais bei piligrimų eisenomis į šią šventovę.

2002-ųjų metų vasarą pradėtam ir 2003-ųjų vasarą užbaigtam projektui įgyvendinti reikėjo daugiau nei trijų milijonų litų. Šio centro statybą parėmė Lietuvos dvasinio prisikėlimo laukiantys mūsų bičiuliai ir rėmėjai tėvynėje bei užsienyje - lėšų gauta iš įvairių paramos fondų ir privačių asmenų. Čia pateikiame visų GARBĖS, PAGRINDINIŲ bei kitų RĖMĖJŲ sąrašą. Už juos nuolatos meldžiamasi Šiluvos Dievo Motinos Gimimo bazilikoje.

Per 2003-ųjų metų Šilinių atlaidus, minint popiežiaus Jono Pauliaus II vizito Lietuvoje 10-metį, pašventintas naujasis pastatas. Šv. Sostui sutikus, jis pavadintas Jono Pauliaus II namais, atsižvelgiant į šio popiežiaus, jau tituluojamu Dievo Tarnu, ypatingą dėmesį kunigų rengimui ir jo gilią meilę Dievo Motinai.

Jono Pauliaus II namuose 8 mokslo metų mėnesius ugdomi parengiamojo KKS klierikai iš Kauno, Šiaulių ir Vilkaviškio vyskupijų.

Kitus 4 mėnesius – nuo gegužės iki rugsėjo – čia vyksta kunigų, vienuolių, pasauliečių rekolekcijos, konferencijos, seminarai.

Šiuose namuose gali apsistoti ir piligrimai iš Lietuvos bei užsienio šalių. Vienu metu kambariuose čia gali apsistoti iki 30 žmonių. Be to, yra didelė salė, kur galima miegoti ant čiužinių; taip pat galima naudotis virtuvės paslaugomis.