siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Eucharistinio Jėzaus seserys

Vienuoliniai namai

M. Jurgaičio g. 1
Šiluva
LT-60432 Raseinių r.

Namų vyresnioji ses. Morta Ona Žilinskaitė SJE, mob. 8 621 63 318

Šiluvoje Eucharistinio Jėzaus seserys gyvena nuo 2003 metų. Jos tarnauja parapijos katechezėje, talkininkauja piligrimų pastoracijoje, dirba Jono Pauliaus II namuose ir muziejuje.

Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacija (SJE) įkurta Lietuvoje 1947 m. Tai vienuolija, siekianti mylėti ir šlovinti Jėzų Eucharistijoje bei apaštalauti Jo garbei. Daugiau apie seseris eucharistietes žr. kaunoarkivyskupija.lt