siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Eucharistinio Jėzaus seserys

M. Jurgaičio g. 1
Šiluva
LT-60432 Raseinių r.

Šiluvoje Eucharistinio Jėzaus seserys gyvena nuo 2003 metų. Čia penkios jos tarnauja parapijos katechezėje, talkininkauja piligrimų pastoracijoje, koordinuoja renginius Jono Pauliaus II namuose.

Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacija (SJE) įkurta Lietuvoje 1957 m. Tai vienuolija, siekianti mylėti ir šlovinti Jėzų Eucharistijoje bei apaštalauti Jo garbei. Daugiau apie seseris eucharistietes žr. kaunas.lcn.lt