siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Dvasininkai

Šiuo metu dirbantys Šiluvos Švč. M. Marijos Gimimo parapijoje kunigai

Klebonas kun. Erastas MURAUSKAS

Gimė 1963 m. rugpjūčio 8 d. Šiauliuose. 1981 m. baigė Panevėžio J. Balčikonio gimnaziją, 1986 m. – Vilniaus inžinerinį statybos institutą ir iki 1996 m. dirbo projektuotoju Kauno žemės ūkio projektavimo institute. 1996-2001 m. studijavo Kauno kunigų seminarijoje. 2002 m. kovo 10 d. Kauno arkivyskupo S. Tamkevičiaus įšventintas į kunigus. Sielovadinę tarnystę pradėjo Kaune, Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijoje, vėliau kunigavo Kaune, Šventosios Dvasios parapijoje, po to – Eržvilko ir Vadžgirio parapijose. 2003 04 23 paskirtas Šiluvos parapijos klebonu, taip pat aptarnaujančiu Žaiginio, o nuo 2004 02 23 – dar ir Lyduvėnų parapijas.

Be to, kun. E. Murauskas Kauno arkivyskupo S. Tamkevičiaus 2001 06 29 paskirtas „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenės kapelionu, 2003 04 23 buvo Kauno kunigų seminarijos parengiamojo kurso, veikusio Šiluvoje, Jono Pauliaus II namuose, dvasios tėvu.

Vikaras ir Apsireiškimo koplyčios rektorius kun. Darius VASILIAUSKAS