siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Dvasininkai

Šiuo metu dirbantys Šiluvos Švč. M. Marijos Gimimo parapijoje kunigai

Klebonas kun. Erastas MURAUSKAS

Gimė 1963 m. rugpjūčio 8 d. Šiauliuose. 1981 m. baigė Panevėžio J. Balčikonio gimnaziją, 1986 m. – Vilniaus inžinerinį statybos institutą ir iki 1996 m. dirbo projektuotoju Kauno žemės ūkio projektavimo institute. 1996-2001 m. studijavo Kauno kunigų seminarijoje. 2002 m. kovo 10 d. Kauno arkivyskupo S. Tamkevičiaus įšventintas į kunigus. Sielovadinę tarnystę pradėjo Kaune, Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijoje, vėliau kunigavo Kaune, Šventosios Dvasios parapijoje, po to – Eržvilko ir Vadžgirio parapijose. 2003 04 23 paskirtas Šiluvos parapijos klebonu, taip pat aptarnaujančiu Žaiginio, o nuo 2004 02 23 – dar ir Lyduvėnų parapijas.

Be to, kun. E. Murauskas Kauno arkivyskupo S. Tamkevičiaus 2001 06 29 paskirtas „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenės kapelionu, 2003 04 23 – Kauno kunigų seminarijos parengiamojo kurso, veikiančio Šiluvoje, Jono Pauliaus II namuose, dvasios tėvu.

Vikaras ir Apsireiškimo koplyčios rektorius kun. Darius VASILIAUSKAS

Altaristas kun. Ramutis JANŠAUSKAS

Rezidentas kun. Vitas KAKNEVIČIUS