siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Marijos dienos (kiekvieno mėnesio 13 d.)

Nuo 1981 metų gyvuoja tradicija kiekvieno mėnesio 13-ąją – Marijos dieną keliauti į Šiluvą. Čia vyksta pamaldos, prašant Marijos užtarimo, įvairiomis intencijomis, ypač meldžiamasi už Tėvynę Lietuvą, dėkojama už suteiktą laisvės dovaną, prašoma laiminti šiandienos Lietuvos žmonių gyvenimą.

Marijos dienų šventimo tradicija kilo, kai tuometinis Šakių dekanas, dabar Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC pargabeno airių katalikų dovaną Lietuvos katalikams – Švč. Mergelės Marijos statulą. Greitai šis pamaldumas paplito. Šiluvos klebonas mons. Vaclovas Grauslys 1988 m. liudijo, kad kiekvieno mėnesio 13-ąją pagrindines pamaldas koncelebruoja nuo 15 iki 25 kunigų. Komunijų kiekvieno mėnesio 13-ąją dieną išdalijama 1500–2000.

Tradicija švęsti mėnesio 13-ąją dieną negęsta ir Lietuvai atgavus Nepriklausomybę. Piligrimines keliones tądien rengia arkivyskupijos dekanatų tikintieji.

Pamaldų tvarka

Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje

10 val. šv. Mišios
11 val. Švč. Sakramento adoracija, Rožinis
12 val. pagrindinės šv. Mišios, vadovauja vyskupai
Po šv. Mišių iki 16 val. Švč. Sakramento adoracija Ligonių Sveikatos koplyčioje

Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčioje
8 val.  šv. Mišios
9 val.  šv. Mišios