siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai (Šilinės)

Pamaldų tvarka atlaidų metu (rugsėjo 7–15 d.)

Šv. Mišios

8 ir 9 val. Apsireiškimo koplyčioje
10 val. Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje
12 val. Švč. Mergelės Marijos litanija ir pagrindinės šv. Mišios aikštėje
16 val. Apsireiškimo koplyčioje
18 val. aikštėje

Atgailos ir Sutaikinimo sakramentas
8–19 val. Bazilikoje, Apsireiškimo koplyčioje, aikštėje

„Turiu Tau laiko“ (palapinė aikštės gale)
10–19 val. budės seminaristai (pokalbio) arba kunigas (pokalbio ar išpažinties)

Švč. Sakramento adoracija
11–21 val. Bazilikos Ligonių Sveikatos koplyčioje

Katechezės
11.40 ir 17.45 val. aikštėje

Kryžiaus kelio apmąstymas
9.30 val. piligrimystėje nuo Šiluvos šilo iki Apsireiškimo koplyčios
(9 val. autobusiukas nuveš nuo Šiluvos parduotuvės aikštelės)

Rožinio malda
11.10 aikštėje
14 val. Bazilikoje
17.00 val. procesijoje nuo Apsireiškimo koplyčios į Baziliką

Marijos valandos
9.30 val. Bazilikoje

Gailestingumo vainikėlis
15 val. Bazilikoje

Vaikų palaiminimas
po vakaro šv. Mišių aikštėje