siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Šiluvos Švč. M. Marijos Gimimo šventovė ir parapija

Šiluvos Švč. M. Marijos Gimimo parapija


Klebonija ir raštinė

Raseinių g. 27
Šiluva
LT-60432 Raseinių r.
Tel. (428) 4 31 90; mob. tel. 612 56 938
El. paštas: siluva@kaunas.lcn.lt

Bazilika ir Koplyčia atidarytos:
8–21 val. vasarą (gegužė–spalis)
8–15 val. žiemą (lapkritis–balandis)

Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilika
M. Jurgaičio g. 2
Šiluva, 60432 Raseinių r.

Apsireiškimo koplyčia
Jono Pauliaus II g. 2
Šiluva, 60432 Raseinių r.

 

Informacija atvykstantiems piligrimams

Tel. +370 618 117 01 

El. paštas: siluvossventove@gmail.com

 

Kunigai

Klebonas kun. vicedekanas
Erastas MURAUSKAS
Vikaras ir Apsireiškimo koplyčios rektorius kun. Darius VASILIAUSKAS

Tarnautojai
Zakristijonas Saulius KAZAKAUSKAS, mob. 8 620 38 991
Vargonininkas Vytautas ŠVEIKAUSKAS, mob. 8 614 87529

Pamaldos

Šv. Mišios Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje
Sekmadieniais 8, 10, 12 val.
   Šeštadieniais 10, 12 val.
   Šiokiadieniais 12 val.
Kiekvieną mėnesio 13 d. – 10 ir 12 val.
Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidų metu (rugsėjo 7 – 15 d.) – 10 val. (12 ir 18 val. aikštėje)

Šv. Mišios Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčioje
Sekmadieniais – nėra
   Šeštadieniais ir šiokiadieniais gegužės–spalio mėn. – 18 val., žiemos laiku – nėra.
Kiekvieną mėnesio 13 d. – 8 ir 9 val.
Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidų metu (rugsėjo 7–15 d.) – 8, 9, 16 val.

Rožinis
Kas antrą šeštadienį 14 val. Bazilikoje (popiežiaus, arkivyskupijos ir jūsų intencijomis), tiesioginė transliacija per Marijos radiją.
Kasdien prieš vakaro šv. Mišias.

Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias ir šv. Mišių metu bažnyčioje.
Dėl Santuokos sakramento kreiptis prieš tris mėnesius į raštinę.
Dėl Krikšto sakramento kreiptis prieš dvi savaites į raštinę priėmimo laiku. Vyksta katechezės užsiėmimas.
Dėl kitų sakramentų kreiptis į raštinę.

Atlaidai
Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo – gegužės 31 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Švenčiausiosios Jėzaus Širdies – keliama į trečiąjį sekmadienį po Sekminių
Švč. Mergelės Marijos Gimimo (Šilinės) – rugsėjo 7–15 d.

Procesijos į Šiluvą
Paskutinį rugpjūčio sekmadienį ir Šilinių metu