siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos vadovybė
Istorija  •  Statutas  •  Pasiaukojimo ir įsipareigojimo aktas  •  Narystė  •  Vadovybė  •  Skyriai  •  „Laudetur“  •  Lankstinukas PDF  • 

Draugijos pirmininkė
ses. Pranciška Neringa BUBELYTĖ FDCJ, el. p. pranciskai@yahoo.com

Pavaduotojas
Evaldas DARŠKUS, el. p. evaldas@darskus.lt

Kapelionas
kun. Gytis STUMBRAS