siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Švč. Mergelės Marijos gimimo bazilika

Dabartinė raudono mūro Šiluvos bažnyčia statyta ir įrengta XVIII a. trečiajame ketvirtyje. Anot menotyrininkės doc. dr. Laimos Šinkūnaitės, ji veikiausiai yra paskutinis Lietuvoje toks vientisas vėlyvojo baroko sakralinės architektūros paminklas, kuriame išsaugotas daugiau nei per du šimtmečius beveik nepakeistas vidaus dekoras.

Apžiūrėkime šią bažnyčią neakivaizdžiai vadovaujami menotyrininkės Laimos Šinkūnaitės ir tarpukario Šiluvos klebono Pauliaus Katelos.

„Dvibokštė kompaktiško tūrio ir vertikalių proporcijų bažnyčia iš kitų to meto šventovių išsiskiria netinkuotomis raudonų plytų sienomis. Jos architektūrą praturtina du frontonai: raiškaus, banguoto silueto - vakariniame fasade ir karpyto, grakštaus - iškylančiame virš presbiterijos.

Bažnyčia – trinavė, jos erdvė halinė, t. y. vienodo aukščio. Vidurinę navą, dvigubai platesnę už šonines (būdinga baroko bažnyčių ypatybė), pratęsia tokio paties aukščio ir pločio presbiterija, kurią užbaigia trisienė apsidė. Vidaus erdvei būdingas kilimas aukštyn, kurį puikiai išnaudojo interjero dekoruotojas Tomas Podgaiskis (deja, bažnyčios architektas nėra žinomas). Šiluvos bažnyčioje T. Podgaiskis per dešimt metų sukūrė puošnų ir vientisą septynių altorių, sakyklos, krikštyklos ir vargonų tribūnos ansamblį. Jis ne tik lipdė skulptūras ir įvairiausius ornamentus, bet ir drožė juos iš medžio", – pasakoja L. Šinkūnaitė.

Kun. P. Katela maldininkų dėmesį atkreipia į didžiuosiuose bažnyčios languose spindinčius vitražus ir patikslina, kad bažnyčios dekoruotojas buvęs jėzuitas iš Gardino, deja, vėliau išstojęs iš ordino. Prisiminkime ir jėzuitų vadovautos Kražių kolegijos ryšius su Šiluva.

L. Šinkūnaitė toliau supažindina su bažnyčios interjero visuma: „Interjero dekoras sukurtas pagal savitą ikonografinę programą, kuriai būdinga visumos darna. Galima manyti, kad šios programos įkvėpėjas ir sumanytojas buvo vyskupas Jonas Domininkas Lopacinskis, kuriam talkino Šiluvos klebonas Tadas Juozapas Bukota. Ikonografinės programos idėja susieta su Marijos Apsireiškimu Šiluvoje. Todėl Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos ikonografinėje programoje plėtojamos trys pagrindinės, tarpusavyje susipinančios temos: Dievo Motinos, pagimdžiusios pasauliui žadėtąjį Išganytoją, Kristaus, įsteigusio Bažnyčią, ir Bažnyčios. Šias temas papildo šalutinės potemės, pasakojančios apie svarbius šiai programai Senojo ir Naujojo Testamento įvykius, Bažnyčios įkūrėjus – apaštalus, prie Bažnyčios stiprėjimo ir augimo ženkliai prisidėjusius šventuosius“.

Ekskursija po bažnyčią parengta pagal menotyrininkės doc. dr. Laimos Šinkūnaitės straipsnį „Šiluvos istorija ir šventumas“ („Artuma“. 2000. Nr. 7–8) ir kun. Pauliaus Katelos knygelę „Šiluvos Marijos šventovės istorija“ (1937 m.)