siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Na wieki niech będzie uwielbiony Syn Boży!

Jubileusz czterechsetlecia objawienia się Najświętszej Maryi Panny‘ w Szydłowie, Litwa

Szydłowo, 6.-15. września 2008 r.

SŁOWO PASTERSKIE

Z wielką radością obchodzimy rok jubileuszowy objawienia się Najświętszej Maryi Panny w Szydłowie. Głęboko uświadamiamy sobie znaczenie tego wydarzenia w życiu naszego narodu. Matka naszego Pana zajaśniała niczym gwiazda, przez czterysta lat wskazując drogę do Swego Syna naszej miotanej przez burze dziejowe Ojczyźnie. Z łaskawością spoglądała Ona na swoje dzieci, jej miłość macierzyńska pomogła zachować wiarę, miłość Ojczyzny, jedność w rodzinach; pocieszała w godzinach bólu i nieszczęść, była gwiazdą nadziei na powrót do ojczyzny z dalekich łagrów. W czasie obchodów jubileuszu chcemy się podzielić wiarą i radością z wszystkimi pielgrzymami przybywającymi do Szydłowa z różnych zakątków Litwy i spoza jej granic.

Uroczystości jubileuszowe to niejako nowe objawienie się Maryi na Litwie, nowy znak, że jest nadzieja na odrodzenie, ponowne odnalezienie Boga, nadzieja na sensowne budowanie przyszłości wolnej Ojczyzny wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli. Wypowiedziane przez Maryję zaproszenie do oddawania czci Jej Synowi jest najważniejszą treścią przychodzącą z Szydłowa. Zachęca do życia wiarą, do świadczenia i głoszenia Dobrej Nowiny, do umacniania się Chlebem Eucharystycznym, do odważnego stawania wobec wyzwań współczesności i odpowiadania na nie Ewangelią.

Zgodnie ze starą tradycją do Maryi Szydłowskiej zwracamy się, nazywając ją Uzdrowieniem Chorych. W ciągu pięciuset pięćdziesięciu lat istnienia Szydłowa wielu ludzi doświadczających trudów i wszelkich niedomagań, w ręce Maryi składało swoje nadzieje i pragnienia. Dziś chorzy są nie tylko pojedynczy ludzie, ale całe społeczeństwo, kuszone w dodatku iluzją pokładania wszystkich swych nadziei wyłącznie w materialnym dobrobycie. W tym jubileuszowym roku zawierzmy przyszłość własną, swoich bliskich i wszystkich ludzi Szydłowskiej Matce Bożej idąc za jej macierzyńską zachętą wypowiedzianą w Kanie Galilejskiej: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2, 4).

MATKO BOŻA SZYDŁOWSKA, GWIAZDO NASZEJ NADZIEI “NAUCZ NAS WIERZYĆ, ŻYWIĆ NADZIEJĘ, KOCHAĆ WRAZ Z TOBĄ. WSKAŻ NAM DROGĘ DO JEGO KRÓLESTWA! GWIAZDO MORZA, ŚWIEĆ NAD NAMI I PRZEWÓDŹ NAM NA NASZEJ DRODZE!” (SPE SALVI, 50).

Arcybiskup Sigitas TAMKEVIČIUS