siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 m. Jubiliejus

Organizacinės grupės

Šiluvos Jubiliejaus pasirengimo ir šventimo koordinatoriai

Už pasirengimą Jubiliejui atsakingas
vyskupas Jonas IVANAUSKAS, Kauno arkivyskupijos generalvikaras;
tel. (37) 40 90 26

Jubiliejaus šventimo koordinatorė
Vaida SPANGELEVIČIŪTĖ, Kauno arkivyskupijos sielovados programų koordinatorė;
tel. (37) 40 90 29 , mob. tel. 8 687 71192; el. p. pastoracijos.t@kn.lcn.lt

Visais klausimais dėl pasirengimo Šiluvos Jubiliejui ar šventimo galima rašyti ir el. paštu jubiliejus@siluva.lt

Darbo grupės, atsakingos už Jubiliejaus šventimo dienas Šiluvoje

Rugsėjo 6-oji, Eucharistinio kongreso diena

 • Kun. Juozas Kaknevičius, Raseinių dekanato dekanas  
 • Mons. Aurelijus Žukauskas
 • Kun. dr. Kęstutis Kėvalas
 • Kun. Artūras Kazlauskas
 • Klier. Tomas Branauskas
 • Klier. Gytis Stumbras
 • Vaida Spangelevičiūtė

Rugsėjo 7-oji, Jaunimo šventė

 • Mons. Vytautas Grigaravičius, Kauno I dekanato dekanas  
 • Kun. Kastytis Šulčius
 • Lina Žadvydaitė
 • Nijolė Kuliešienė
 • Dr. Benas Ulevičius
 • Sigita Petrokaitė
 • Valda Velžienė
 • Vaida Spangelevičiūtė

Rugsėjo 8-oji, Švč. M. Marijos Gimimas

 • Kun. Augustinas Paulauskas, Kauno II dekanato dekanas
 • Kun. Rokas Puzonas (Kaišiadorių vyskupijos atstovas)
 • Kun. Gediminas Tamošiūnas (Kaišiadorių vyskupijos atstovas)
 • Kun. Aušvydas Belickas
 • Gyvojo rožinio atstovas
 • Janina Palčinskienė, Marijos legiono atstovas
 • Jeronimas Serebrinskas
 • Vaida Spangelevičiūtė

Rugsėjo 9-oji, Lietuvos kariuomenės šventė

 • Kun. Audrius Mikitiukas, Jonavos dekanato dekanas 
 • Kun. Mindaugas Grigalius (Šiaulių vyskupijos atstovas)
 • Kan. Juozas Gražulis
 • Kun. Remigijus Butkevičius
 • Darius Chmieliauskas
 • Vaida Spangelevičiūtė

Rugsėjo 10-oji, Kunigų ir vienuolių šventė

 • Kun. Kęstutis Grabauskas, Jurbarko dekanato dekanas
 • Kun. Rimantas Kaunietis (Panevėžio vyskupijos atstovas)
 • Kun. Simonas Maksvytis (Panevėžio vyskupijos atstovas)
 • Prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS
 • Kun. Gintaras Vitkus SJ
 • Ses. Pranciška Bubelytė FDCJ
 • Vaida Spangelevičiūtė

Rugsėjo 11-oji, Katalikiškų bendruomenių šventė

 • Kun. Gintautas Kabašinskas, Ukmergės dekanato dekanas
 • Kun.Vilius Viktoravičius (Telšių vyskupijos atstovas)
 • Kun. Rimantas Gudlinkis (Telšių vyskupijos atstovas)
 • Dalė Ulevičienė
 • Vilhelmina Riaubaitė
 • Aldona Narušienė
 • Vaida Spangelevičiūtė
 • Andrius Končius

Rugsėjo 12-oji, Ligonių ir medicinos darbuotojų šventė

 • Kun. Augustinas Paulauskas, Kauno II dekanato dekanas 
 • Kan. Deimantas Brogys (Vilkaviškio vyskupijos atstovas)
 • Kun. Virginijus Birjotas
 • Kun. Mindaugas Pukštys
 • Svetlana Adler
 • Vilma Karvelienė
 • Vaida Spangelevičiūtė

Rugsėjo 13-oji, Šeimos šventė

 • Kun. Gintaras Pūras, Kėdainių dekanato dekanas 
 • Kun. Žydrius Kuzinas (Vilniaus arkivyskupijos atstovas)
 • Kun. Gražvydas Geresionis
 • Jurgita Ščiukaitė
 • Vijoleta Vitkauskienė
 • Giedrė Aukščiūnienė
 • Dr. Artūras Lukaševičius
 • Vaida Spangelevičiūtė

Rugsėjo 14-oji, Jubiliejaus šventimo iškilmė

 • Vysk. dr. Jonas Ivanauskas
 • Mons. Vytautas Grigaravičius
 • Kun. dr. Kęstutis Kevalas
 • Kun. Artūras Kazlauskas
 • Kl. Tomas Branauskas
 • Vaida Spangelevičiūtė

Rugsėjo 15-oji, Švč.. Mergelė Marija Sopulingoji. Padėkos diena

 • Kun. Juozas Kaknevičius, Raseinių dekanato dekanas 
 • Ses. Ignė Marijošiūtė MVS
 • Ses. Pranciška Bubelytė FDCJ
 • Kun. Artūras Kazlauskas
 • Kun. dr. Kęstutis Kėvalas
 • Vaida Spangelevičiūtė