siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2017 11 13 MARIJOS diena Šiluvoje: „Su Marija siejame tai, kas dar ateina, skleidžiasi, – viltis, šviesa, išgelbėjimas.“
Paskelbta: 2017-11-13„Vienijamės malda su piligrimais, kurie meldžiasi Vilniuje, Aušros Vartų atlaiduose. Mergelė Marija mus apglėbia, kad ir kur būtume“, – sakė lapkričio 13 d. vidudienį Šiluvos Marijos Gimimo bazilikoje piligrimus sveikindamas Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ.

Arkivyskupas vadovavo iškilmingai Marijos dienos Eucharistijai, o ją koncelebravo Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis bei kunigai. „Marijos radijo“ programų direktorius kun. Povilas Narijauskas meldėsi „Marijos radijo“ aukotojų intencijomis. Giedojo Jurbarko parapijos choras, vadovaujamas Rositos Česnulevičiūtės.

Šioje Eucharistijoje, be kita, buvo pakviesta melstis už Telšių ordinarą Kęstutį Kėvalą vyskupo konsekracijos 5-erių metų proga bei įvairius jubiliejus švenčiančius arkivyskupijos kunigus: 15 kunigystės metų švenčiančius kun. Mindaugą Alekną ir kun. Audrių Mikitiuką, 80 metų amžiaus – kun. Vytautą Kazimierą Pesliaką, 60 metų amžiaus – kun. Paulių Saulių Bytautą OFM, 50 metų amžiaus – kun. Gintarą Pūrą.

Homiliją sakęs Kauno arkivyskupas atkreipė dėmesį į Magnificat ir kitą maldų Marijai lobyną. Tarp žinomų, pamėgtų maldų lapkritį, kai švenčiame Gailestingumo Motiną, pasak ganytojo, ypač tinka prisiminti ir dar vieną maldą (dažnai giedamą ir kaip giesmę) – „Salve Regina“ („Sveika, Karaliene“).

SVEIKA, KARALIENE, gailestingoji Motina, / mūsų gyvybe, paguoda ir viltie, sveika! / Tavęs šaukiamės ištremtieji Ievos vaikai, / Tavęs ilgimės, verkdami ir vaitodami šiame ašarų klonyje. / Todėl Tu, mūsų Užtarėja, savo gailestingas akis į mus atkreipki ir Jėzų, garbingą mylimąjį Sūnų, mums po šios tremties parodyk. / O geroji, o malonioji, o mieliausioji Mergele Marija!

Šios maldos komentarams ir skyrė savo homiliją arkivyskupas, atkreipdamas dėmesį, kokiais titulais ir apibūdinimais joje kreipiamės į Mariją, kokį mūsų dangiškosios Motinos  dvasinį grožį atskleidžia ši malda.

Marija Karalienė – tai jos kilnumo, išrinkimo, išaukštinimo, pagarbos, išskirtinio apdovanojimo titulas. Marija yra Dievo Sūnaus, kuris pats yra Gailestingumas, Motina. Per Jėzų Dievas iki galo, nieko sau nepasilikdamas, išliejo mums savo meilę ir gailestingumą. Marija, kaip visos motinos, yra pilna gyvybės, paguodos ir vilties, kupina dvasinio žavesio (lot. „dulcedo“ – saldumas, žavumas). Su Marija siejame tai, kas dar ateina, skleidžiasi – viltis, šviesa, išgelbėjimas. Tai, ko dar neturime, bet kuo viliamės. „Mes mokomės iš Marijos viltis, ir Marija pati yra mūsų viltis“, – sakė arkivyskupas.

Šiandien, pasak ganytojo, pasaulį vadinti ašarų kloniu iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti pasenę – mums pasaulis veikiau atrodo galimybių erdvė, užduotis. Tačiau ar ne skausmas ir ašaros yra mūsų palydovės, kai patiriame skausmą, verkiame ir vaitojame – dėl mumyse tebetvyrančio blogio, nuodėmės paslapties kūrinijoje?

Savo gailestingas akis į mus atkreipki – kaip paprasta ir sykiu nuostabu! Matyk mūsų gyvenimus, mūsų lūkesčius, tuos, už ką meldžiamės, matyk mūsų šeimas. Tad nebijokime parodyti Dievui, kokie esame“, – be kita, sakė ganytojas, paragindamas melstis. Daug ko siekiame šiame gyvenime, bet visa praeina – o vienybė ir artumas su Dievu lieka svarbiausia. Ir tai galime patirti jau dabar, melsdami su kūdikišku pasitikėjimu: O geroji, o malonioji, o mieliausioji Mergele Marija!

Visuotiniais maldavimais vėliau šauktasi Viešpaties pagalbos Bažnyčiai – kad ji geriau suprastų žmonių vargus ir kančias; parapijų bendruomenėms – kad drąsiau eitų į susitikimą su žmonėmis, ypač tais, kurie patiria vargą; politikams – kad atpažintų Dievo veidą kiekviename žmoguje. Be kita, artėjant Negimusio kūdikio dienai (ji minima lapkričio 23-iąją), melstasi už tuos, kuriems nebuvo leista gimti, ir už visus kūdikius, kad juos gimstančius pasitiktų mylinčios rankos.

Užbaigdamas liturgiją arkivyskupas L. Virbalas padėkojo broliams vyskupas ir kunigams, ypač Jurbarko dekanato, visiems piligrimams, pakvietė  malda ir gerais darbais artimui atsiliepti į popiežiaus Pranciškaus kvietimą minėti Pasaulinę vargstančiųjų dieną (apie ją Kauno arkivyskupijoje >> ). 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba