siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2017 08 13 MARIJOS diena Šiluvoje
Paskelbta: 2017-08-14

Rugpjūčio 13-ąją Šiluvos parapijos tikintieji, nemažai arkivyskupijos bei kitų Lietuvos vyskupijų piligrimų lankėsi piligriminėje Šiluvos šventovėje ir šventė Marijos dieną.

Vidudienį Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje jie dalyvavo Kauno arkivyskupo metropolito Liongino Virbalo vadovaujamose iškilmingose šv. Mišiose. Mišias drauge aukojo Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius bei kunigai, tarp jų – ir „Marijos radijo“ programų direktorius kun. Povilas Narijauskas, kuris meldėsi šio radijo klausytojų, rėmėjų, geradarių intencijomis. Giedojo Baisogalos parapijos moterų ansamblis, vadovaujamas Neringos Bernadickienės. Šv. Mišias ir drauge Rožinio maldą prieš jų pradžią tiesiogiai transliavo „Marijos radijas“.

Arkivyskupo L. Virbalo kvietimu, be savo asmeninių intencijų, atsivežtų į Šiluvą, buvo meldžiamasi ir už dvasininkus – kunigus Romualdą Dulskį ir Vincentą Tamošauską OFM Cap. jų amžiaus jubiliejų proga bei Telšių vyskupą Joną Borutą SJ  35 metų kunigystės ir kun. Oskarą Petrą Volskį 15 metų kunigystės proga.

Pasak arkivyskupo L. Virbalo, vėliau sakiusio homiliją, lankomės bažnyčioje, piligriminėse šventovėse ieškodami Dievo: ne vienas atsakytų, jog taip norime atgauti tikrumą, pažvelgti į savo gyvenimą, sutikti Dievą. Kur sutinkame Dievą?

Ganytojas atkreipė dėmesį į dvi skaitiniuose nurodomas kryptis. Pranašas Elijas, ryžtingas Dievo gynėjas, turi bėgti gelbėdamas savo gyvybę, nors daug padarė dėl Dievo, kad jo tautiečiai būtų ištikimi Sandorai. Tad kur dingo Dievas? Prie Horebo kalno Elijas iš naujo turi Jį sutikti. Iš tikrųjų išskirtiniai gyvenimo įvykiai, pavojai, nelaimės paskatina galvoti apie Dievą, melsti Jo apsaugos, gręžtis į Jį, iš naujo Jį sutikti.

Audringame ežere naktį plaukdami valtyje be Jėzaus mokiniai išsigąsta. Petras nori kaip Jėzus eiti per bangas Jo pasitikti, bet pradeda skęsti. Petras susitelkia į smarkų vėją ir pavojų, bet be ne į Tą, kuris jį veda ir yra už visa galingesnis. Šis žvilgsnio nukreipimas nuo Viešpaties pavojingas kiekvienam.

„Kai suvokiam, kad stiprybė ateina iš Viešpaties, galim „eiti vandeniu“ – daryti tai, kas atrodytų net neįmanoma. Tokį pavyzdį mums rodo šiemet palaimintuoju paskelbtas arkivyskupas Teofilius Matulionis. Daug audrų buvo jo gyvenime: revoliucijos audros ir vėjai, karo siautulys, pokario pavojai. Jis neišsigando tų audrų, ėjo ir perėjo jas – kartu su Viešpačiu“, – sakė arkivyskupas.

„Sutikti Dievą reikia ramybės ir tylos“, – taip vėliau kalbėjo ganytojas savo homilijoje, atkreipdamas dėmesį, kaip svarbu įsiklausyti, atverti širdį Dievui, atsisakyti savo lūkesčių ir pretenzijų Jam. Kartais visa turi sugriūti, kad gyvenimas taptų erdve Dievui. Reikia tokios tylos, kai vienas kitą, taip pat ir Viešpatį, susitinkam ir jau nebereikia žodžių.

„Dievo tyla yra pati iškalbingiausia, o Jo tariamas nutolimas reiškia visišką artumą“, – sakė ganytojas apie Dievą, tikrai veikiantį mūsų gyvenime.

Liturgijos pabaigoje, prieš suteikdamas palaiminimą, arkivyskupas priėmė naujų Šiluvos Marijos draugijos narių pasižadėjimą ir juos palaimino, be to, pakvietė nepaliaujamai melstis už kunigus ir ypač jaunuolius, kurių nemažas būrys (19) šiemet įstojo į kunigų seminarijas Lietuvoje.

Ganytojas pakvietė atvykti į Ligonių dieną Šiluvoje rugpjūčio 25 d. >> ir eiti tradicinį piligriminį žygį paskutinį rugpjūčio sekmadienį – rugpjūčio 27-osios rytmetį dvi piligrimų eisenos nuo Dubysos (Katauskių gyvenvietės) ir Tytuvėnų >> pėsčiomis keliaus į Šiluvą, kur bus švenčiama Padėkos už laisvę, tremtinių, partizanų ir kovotojų už laisvę diena.

Piligrimai kviečiami ir į didžiuosius Švč. M. Marijos Gimimo atlaidus, kurie rugsėjo 7–15 d. vyks Šiluvoje >> (nuo šių metų žmonių prašymu atlaiduose vakaro šv. Mišios prasidės 19 val.)

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba