siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2017 07 13 MARIJOS diena Šiluvoje
Paskelbta: 2017-07-13

Liepos 13-ąją Kauno arkivyskupijos bei kitų vyskupijų tikintieji lankėsi Šiluvoje ir šventė Marijos dieną. Piligrimams tądien patarnavo Kauno II dekanato kunigai.

Vidudienį Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje buvo švenčiamos Kauno arkivyskupo emerito Sigito Tamkevičiaus vadovaujamos iškilmingos šv. Mišios. Arkivysk. S. Tamkevičius liturgijos pradžioje sveikino prieš 20 metų 1997 m. birželį vyskupu konsekruotą ir Šiaulių vyskupijai tuomet vadovauti pradėjusį Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį ir vyskupystės 20-metį taip pat minintį Telšių vyskupą Joną Borutą, kitus kunigus. Ganytojas pasveikino Mišiose dalyvaujančius Jono Pauliaus II piligrimų bendruomenės vaikus ir jaunimą bei jų vadovus, kurie šiuo metu stovyklauja Šiluvoje.

Šv. Mišias (taip pat ir Rožinio maldą prieš jų pradžią), kaip įprasta, iš Šiluvos šventovės transliavo „Marijos radijas“, o jo klausytojų, rėmėjų, geradarių intencijomis jose meldėsi programų direktorius kun. Povilas Narijauskas. Giedojo Raudondvario parapijos choras (vadovė Ingrida Kliučiūtė).

Homiliją sakęs arkivysk. S. Tamkevičius darsyk atkreipė dėmesį į Mišių skaitinį apie Juozapo istoriją. Jauniausias iš brolių dėl jų pavydo parduodamas į Egipto vergiją. Tačiau vėliau jis gelbsti nuo bado savo brolius ir ramina juos, kad tai Viešpats jį siuntė.

„Tai pamokanti istorija, kokiais sunkiais, kartais nesuprantamais keliais Dievas veda žmogų, ir jei šis paklūsta, tampa geru įrankiu Dievo rankose“, – sakė Kauno arkivyskupas emeritas, šia proga paminėdamas palaimintąjį Teofilių Matulionį. Dievas jį vedė labai sunkiu keliu. Jis per gyvenimą nešė sunkių persekiojimų, trijų įkalinimų kryžių, tačiau padarė ir padarys daugiau už tarnaujančius geromis, įprastomis sąlygomis.

Nuo birželio 25-osios Teofilius Matulionis jau kaip palaimintasis pradeda savo tarnystę, kuri yra labai reikalinga šiandien, kai gyvename dvasinio bado metais, kai jaunimas auga seksualizuotos kultūros apsuptyje, o Dievo žodis sunkiai skinasi kelią. Teofilius iškyla kaip Evangelijos liudytojas, jis labai garsiai kalba apie pačias brangiausias vertybes – tikėjimą, meilę, atlaidumą, vilties nepraradimą ir gyvenant nežmoniškomis sąlygomis. Pats arkivysk. S. Tamkevičius neseniai lankėsi Solovkų salose, kur buvo kalinamas vyskupas Teofilius, tad sakė, jog palaimintasis daro įspūdį ir kitų tautybių žmonėms.

Homilija užbaigta kreipimusi į Mariją, stovėjusią po kryžiumi, kad ji, kaip motina savo vaikus, vestų visus artyn prie savo Sūnaus.

Vėliau Visuotinėje maldoje, be maldos už Kristaus Bažnyčią ir kitų maldavimų, melsta palaimintojo Teofiliaus Matulionio užtarimo šių dienų tikėjimo kankiniams ir visiems persekiojamiems dėl įsitikinimų ir religijos.

Didieji Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai Šiluvoje šiemet taip pat vyks su malda prašant palaimintojo Teofiliaus užtarimo. Šilinės, kaip įprasta, bus švenčiamos rugsėjo 7–15 dieną (žr. programą >>).