siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2017 04 12 MARIJOS diena Šiluvoje:„Tegul Marija padeda mums žvelgti į Jėzų.“
Paskelbta: 2017-04-12Didžiąją savaitę Marijos diena Šiluvoje buvo švenčiama balandžio 12 dieną, Didžiojo tridienio išvakarėse.

Su ramybės palinkėjimu Šiluvos bazilikoje Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas sveikino kelių vyskupijų brolius kunigus, ypač Raseinių dekanato, kurie tarnavo klausyklose, piligrimus iš visos Lietuvos bei „Marijos radijo“ klausytojus, taip pat Šiluvoje tądien apsilankiusius Vilniaus kunigų seminarijos Parengiamojo kurso auklėtinius bei vadovą kun. Valentiną Šiušą, giedojusį Viduklės parapijos chorą.

Ganytojas atkreipė visų dėmesį, jog esame įžangoje į didžiuosius Kristaus kančios ir mirties slėpinius. Dėl to gera žvelgti į Mariją, kuri visada buvo prie Viešpaties kryžiaus, jos ir mūsų tikėjimo ženklo.

„Kryžiaus papėdėje suvokiame, kokia brangi mūsų išgelbėjimo kaina“, – sakė arkivyskupas, kviesdamas į bendrą šv. Mišių maldą. Joje arkivysk. L. Virbalas, be kita, pakvietė melstis ir už Kauno arkivyskupą emeritą Sigitą Tamkevičių artėjančio 55-erių metų kunigystės jubiliejaus proga, Panevėžio vyskupą Liną Vodopjanovą vyskupystės 5-mečio proga, kunigus Joną Zubrų bei Juozą Indriūną, mininčius 60 ir 45 kunigystės metus, taip pat kunigus Antaną Gražulį bei Artūrą Stanevičių, mininčius 65 ir 50 metų amžiaus sukaktis.

„Mūsų mintys jau krypsta į Jėzų, renkantį apaštalus į Paskutinę vakarienę, keliaujantį į Alyvų sodą, vėliau į savo pasityčiojimą teisme bei nukryžiavimą. Tačiau giliai širdyje yra lūkestis ir tikras tikėjimas laukiant Jėzaus Prisikėlimo“, – sakė vėliau savo homilijoje arkivysk. L. Virbalas, atkreipdamas dėmesį į Jėzaus motiną Mariją, kuri yra Atpirkėjo bendrininkė. Marija visada buvo Dievui ištikima. Visai priešingai elgėsi Judas, apie kurį pasakoja Evangelija. Judo egoizmas ir asmeninės gerovės siekimas atvedė jį į bedugnę. Evangelija kalba apie nuodėmę ir išdavystę. Ar ir mes neišduodame, kai atstumiame Jėzų, kurį Dievas siuntė išgelbėti mūsų per savo kryžių?

„Štai du keliai – Judo ir Marijos. Vieno – per trumpą pasimėgavimą 30-čia sidabrinių – į pražūtį ir susinaikinimą. Kitos gi – per nelengvą buvimą, kryžiaus kelią – į džiaugsmo pilnatvę dangaus Tėvo artumoje. Kuriuo keliu mes norime eiti?“ – šiuo klausimu baigė savo homiliją arkivyskupas.

„Tegul Marija padeda mums žvelgti į Jėzų, nukryžiuotą ir kupiną meilės“, – linkėjo liturgijos dalyviams Šiluvos bazilikoje.

Balandį piligrimai šioje  Marijos šventovėje ypač laukiami paskutinį mėnesio penktadienį, Ligonių dieną. Šios dienos pamaldos jau vyks ir vakare. Po vakaro šv. Mišių bus Vidinio išgydymo pamaldos. Vadovaus kun. Kęstutis Rugevičius.

Gegužės 13 dieną Šiluvoje su Lietuvos vyskupais švęsime Fatimos Dievo Motinos apsireiškimo 100-metį

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba