siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2017 03 31 Ligonių diena Šiluvoje
Paskelbta: 2017-03-31


Paskutinį mėnesio penktadienį, kaip įprasta, Šiluvoje buvo švenčiama Ligonių diena. Iškilminga Eucharistija 12 val. buvo aukojama Šiluvos Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje, o pamaldas transliavo „Marijos radijas“. Šio radijo dėka daugybė žmonių Lietuvoje, tarp jų ir sergantys, jau nebeišeinantys iš namų dėl amžiaus ar sveikatos, gali dalyvauti bendroje maldoje. Pamaldoms Šiluvos bazilikoje vadovavo  kun. Erastas Murauskas.

Parapijos klebonas savo homilijoje, be kita, atkreipė dėmesį į Šventąjį Raštą – Dievo žodis kiekvieną moko išminties, kad visi augtų ir būtų laimingesni, laikydamiesi to, kas Dievo įrašyta žmogaus prigimtyje. Dievo žodis nėra sausa teorija. Jis pats yra gyvenimas ir veda žmogų į gyvenimą su tikrais dalykais, kurie nėra turtai, garbė, šlovė. Tarnauti atėjęs Viešpats moko dėl Jo visko išsižadėti.  Taip gyveno šventieji, kurie tarnaudavo būdami silpni, net ir ligos nuo jų kai kada dėl to pasitraukdavo. Viešpats nori būti „pirminis projektas“ žmogui. Žmogus labiausiai išsiskleidžia, kai taria „taip“ Viešpačiui.

Visuotinėje maldoje tą dieną prašyta Viešpaties pagalbos popiežiui Pranciškui, nuolat užstojančiam skriaudžiamuosius, melstasi už tuos, kurie yra persekiojami, patiria pajuokas ir smurtą dėl ištikimybės Kristui ir meilės Bažnyčiai.

Kitą Ligonių dieną, balandžio 28-ąją, šv. Mišios jau vyks dieną 12 val. ir vakare 18 val.  Po vakaro šv. Mišių dar bus ir Vidinio išgydymo pamaldos. Ligonių dieną Šiluvoje meldžiama fizinio ir dvasinio išgydymo.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba