siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2017 02 24 Ligonių diena ŠILUVOJE
Paskelbta: 2017-02-24

Vasario 24 d. Šiluvos bazilikoje vidudienį buvo švenčiamos Ligonių dienos pamaldos. Ligonių diena Šiluvoje švenčiama paskutiniais mėnesių penktadieniais, šaltuoju metų laiku pamaldos vyksta tik dieną. Ligonių dienos intencijos susijusios su fizine ir dvasine sveikata. Atvykstantieji į Šiluvą ar „Marijos radijo“ klausytojai tą dieną meldžia Šiluvos Mergelės, tituluojamos Ligonių Sveikata, užtarimo, prašo sveikatos sau, savo artimiesiems, kūno ir dvasios sustiprinimo, išgydymo.

Eucharistijai bazilikoje vadovavo parapijos klebonas kunigas Erastas Murauskas.  Homiliją sakydamas kun. Erastas atkreipė dėmesį į Dievo pažadą ir Jo dešimt įsakymų – kurie jų laikosi, tuos apleidžia ligos ir kitos negandos. Tai išminties ženklas ir tautos gerovės garantas.

Tačiau tai galioja ir kiekvienam žmogui šiandien – kiekvienam, kuris pasitiki Dievu. Toks žmogus, pasak kun. Erasto,  atranda laimę ir netgi tikrus draugus.

„Draugystė ir meilė ateina iš Dievo, nes pats Dievas yra meilė“, – sakė parapijos klebonas savo homilijoje, kviesdamas nepamiršti, jog meilė reikalauja ir atidavimo – pastovumo, įsipareigojimo, ištikimybės, dosnumo ir pan. Tačiau tokia yra meilės esmė – dalijama ji vis auga.

„Prašykime, kad pamiltume Dievo įsakymus – „Padėk man suprasti tavo įsakų kelią, ir aš žavėsiuos tavo nuostabiais darbais“ (plg. Ps 119 12–35)“, – ragino kun. E. Murauskas Šiluvos bazilikoje.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba