siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2016 12 13 Marijos diena Šiluvoje: laukti Jėzaus Gimimo kartu su Marija
Paskelbta: 2016-12-13

Laukiant ketvirtojo Advento sekmadienio ir jau netrukus ateisiančių šv. Kalėdų, gruodžio 13-ąją piligriminėje šventovėje Šiluvoje buvo švenčiama Marijos diena. Piligrimams pasitarnavo Kauno II dekanato bei parapijos kunigai. Šią dieną Šiluvoje vyko ir „Maltiečių sriubos“ akcija.

Vidudienį Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje iškilmingai Eucharistijai vadovavo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas, koncelebravo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, „Marijos radijo“ programų direktorius kun. Povilas Narijauskas. Giedojo Raudondvario parapijos choras, vadovaujamas Ingridos Kliučiūtės.

Piligrimus, kurie nepabūgę šalčio ir slidaus kelio atvyko į Šiluvą, sveikinęs arkivysk. L. Virbalas kvietė šiuo Advento metu laukti Jėzaus Kristaus Gimimo drauge su laukiančia Marija – kad Jėzus gimtų ir kiekvieno širdyje bei dalyvautų kiekvieno gyvenime. Ganytojas pakvietė melstis už kunigus – kunigystės 20-metį švenčiančius kun. Vytautą Paukštį bei kun. Virgilijų Dudonį bei tuos kunigus, kurie šiuo metu sunkiai serga ir yra ypač reikalingi Dievo pagalbos.

Homiliją pasakė vysk. Kęstutis Kėvalas kvietė mąstyti, kaip rengiamės tą malonę, kurią įkūnys Jėzaus Gimimas, įkūnyti savo gyvenime, darbais ir pasiryžimais. Ganytojas atkreipė dėmesį, jog į Marijos laikyseną, jos pauzes ir stabtelėjimus, svarstymus širdyje didžių dalykų akivaizdoje. Tai Marijos mokykla visiems – svarbu išmokti stabtelėti šiais vis greitėjančiais laikais, melstis, įsiklausyti į Dievo valią ir tik tada veikti su džiaugsmu. Homilijoje atkreiptas dėmesys į tris, atnaujinti savo dvasiniame gyvenime būtinus dalykus: maldą, tarnystę ir džiaugsmą, kurie yra labai susiję tarpusavyje ir duoda tikruosius gyvenimo vaisius.

„Tebūna Marijos „taip“ ir mūsų gyvenimo moto, o prieš tai tebus Dievo valios svarstymas priimant ją su džiaugsmu“, – sakė vysk. K. Kėvalas, užbaigdamas homiliją.

Eucharistijos šventimo pabaigoje arkivysk. L. Virbalas dėkojo broliams vyskupams ir kunigams, visiems Šiluvos piligrimams, „Marijos radijo“ klausytojams, pakvietė į Švč. Sakramento adoraciją Ligonių Sveikatos koplyčioje iki 16 val.

Ligonių diena Šiluvoje bus švenčiama gruodžio 30-ąją, pamaldos 12 val.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba