siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2016 10 27 Ligonių diena Šiluvoje
Paskelbta: 2016-10-28

Spalio 27 dieną, paskutinį mėnesio penktadienį, piligrimai rinkosi į Šiluvą švęsti Ligonių dienos, melsti fizinės ir dvasinės sveikatos sau, savo artimiesiems Šiluvos Dievo Motinos užtarimu.

Šaltuoju metų laiku Ligonių dienos pamaldos švenčiamos tik dieną. Spalio 27-osios vidudienį Šiluvos bazilikoje jas aukojo kun. Erastas Murauskas. Šiluvos parapijos klebonas priminė, jog čia susirinkusieji (gausus būrys piligrimų buvo atvykęs net iš Klaipėdos) meldžiasi jiems reikalingiausių malonių, ypač tų, kurių reikia, kad atliktų savo misiją čia, žemėje, taip pat atkreipė dėmesį, jog beviltiškose situacijose turime savo užtarėją – šv. Judą (Tadą), kuris tą dieną liturgijoje ir buvo minimas.

„Evangelija eina giliai per žmogaus širdį, turi joje rezonuoti, tai yra atitikti širdies dažnį, o žmogus yra pajėgus į ją atsiliepti, priimti Dievo žodį“, – sakė kun. E. Murauskas tą dieną Šiluvos bazilikoje. Jis atkreipė dėmesį, jog Bažnyčia kalba apie naują matmenį – sako žmonėms, jog jie yra Dievo vaikai (plg. apaštalą Paulių, „jūs jau nebesate ateiviai nei svetimi, bet šventųjų bendrapiliečiai ir Dievo namiškiai“, Ef 2, 19). Tad turime misiją padėti tai atrasti kitiems žmonėms. Šiandien, kai nėra tvirtų gyvenimo pamatų, vyrauja chaosas, pasauliui labai reikia krikščioniško liudijimo, kad yra kitas matavimas – pagal Dievo žvilgsnį ir Jo mintį, pagal Jo visais amžiais išliksiantį Žodį – Šventąjį Raštą.

Homilijoje paraginta nebijoti, nesidrovėti ir gauta Šventosios Dvasios galia skelbti Dievo Žodį, Jo meilę ir gailestingumą.

Lapkričio 13 dieną 12 val. Šiluvos bazilikoje bus Padėkos iškilmė už Gailestingumo jubiliejų  ir Gailestingumo durų uždarymas.Tokia pati iškilmė 18 val. vyks ir Kauno arkikatedroje bazilikoje. Apie tai plačiau žr. arkivyskupijos kurijos pranešime >>.