siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2016 10 13 Marijos diena Šiluvoje
Paskelbta: 2016-10-13

Spalio 13-ąją Šiluvoje Marijos dieną šventė Gyvojo Rožinio grupių parapijose nariai bei piligrimai, atvykę iš įvairių vyskupijų. Tarp jų buvo atvykusių ir nemažai jaunų žmonių – tai Kauno Jono Laužiko specialiosios mokyklos moksleiviai ir mokytojai bei Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos bendruomenė.

Eucharistijai pilnoje Šiluvos bazilikoje vadovavo Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius. Giedojo Kėdainių Šv. Juozapo parapijos choras.

Ganytojas šiose Mišiose kvietė melstis už daug sunkumų šiandien išgyvenančią Lietuvą, o šį Mergelės Marijos Rožinio mėnesį savo homilijoje atkreipė dėmesį į Rožinio maldą, kurią melsti, pasauliui laukiant didelių išmėginimų, prieš 99 metus spalio 13-ąją paragino pati Švč. Mergelė Marija, Fatimoje apsireiškusi trims piemenėliams.

„Rožinio malda ypač brangi tuo, kad lengvai padeda mums apmąstyti ir kontempliuoti svarbiausius tikėjimo slėpinius, pradedant apreiškimu Marijai ir baigiant žmogaus – Mergelės Marijos išaukštinimu“, – sakė arkivysk. S. Tamkevičius, paminėdamas, jog kaskart, sukalbėdami visą Rožinį, mes atliekame dvasinę piligrimystę nuo Nazareto iki tuščio Marijos kapo. Tai galinga malda, kuri, į ją susitelkus tūkstančiams, galėtų pakeisti ir Lietuvos veidą. Tačiau ganytojas pabrėžė, jog labai svarbi ir kelių žmonių malda. Juk Jėzus yra pažadėjęs, kad veikia ir ten, kur du ar trys susirenka melstis Jo vardu (plg. Mt 18, 20). Homilijoje, be kita, pasidalyta praktiškais patarimais, kaip giliau išgyventi Rožinio maldą, apmąstyti Jėzaus Kristaus ir savo gyvenimą bei labiau susivienyti su savo Mokytoju.

 Po Mišių Jono Pauliaus II namuose ganytojas susitiko su Gyvojo Rožinio nariais piligrimais agapėje.