siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2016 09 30 Ligonių diena ŠILUVOJE
Paskelbta: 2016-09-30

Rugsėjo 30 dieną Šiluvoje buvo švenčiama Ligonių diena. Vidudienį Šiluvos piligrimus Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje bei „Marijos radijo “ klausytojus, ypač tuos, kurie serga, kenčia įvairias negalias, sveikino kun. Erastas Murauskas. Šiluvos parapijos klebonas vadovavo Eucharistijai, kvietė melstis vieniems už kitus, pasakė homiliją.

„Visi žmonės yra nenuvilti tik vienintelio – Dievo“, – sakė joje Šiluvos klebonas, atkreipdamas dėmesį į pasitikėjimą Dievu, ypač atsivėrimą jam kančioje, sunkumuose. Homilijoje pabrėžta, kaip svarbu dėkoti Dievui – padėka atgaivina, tuomet mums duota Dievo malonė yra aiškiai mūsų priimama. Svarbu priimti ir Dievo pagalbą.

„Jėzus ateina išgydyti iš visų ligų – fizinių ir dvasinių. Jis nori, kad žmogus atgytų, atsiverstų. Su Jėzumi ateina ramybė – net ligoje, kančioje“, – sakė kun. E. Murauskas, paliudydamas, jog neretai, kai lanko ligonius, net ir sunkiai sergančius mato besišypsančius, juokaujančius, prisimenančius daug šviesių dalykų savo gyvenime. Homilijoje paraginta prašyti Viešpatį tokios dvasinės stiprybės.

Ligonių dienos Šiluvos piligriminėje šventovėje rengiamos paskutiniais mėnesių penktadieniais. Šiomis dienomis meldžiamasi asmeniškomis piligrimų intencijomis, Šiluvos Dievo Motinos, Ligonių Sveikatos, užtarimu, ypač prašant sveikatos, dvasios ir kūno pagydymo.

Nuo rugsėjo iki kovo mėn., šaltuoju metų laiku, Ligonių dienos pamaldos vyksta 12 val., vakarinių Mišių nėra.