siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2016 04 25 Šiluvos Dievo Motinos koplyčiai Vašingtono bazilikoje – 50 metų
Paskelbta: 2016-04-25

Lietuvių bendruomenė Vašingtone rengiasi švęsti Šiluvos Dievo Motinos koplyčios įsteigimo Vašingtono Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjo bazilikoje 50-metį. Bazilika Vašingtone yra pagrindinė JAV katalikų šventovė, joje įrengta daugiau kaip 70-ies tautų ar kraštų koplyčios. Viena didžiausių ir pirmųjų, įrengtų pagrindinėje bazilikos dalyje, – lietuvių aukomis pastatyta koplyčia. Ji pašventinta 1966 metais suteikiant Šiluvos Dievo Motinos titulą. Koplyčią puošia garsių menininkų – Vytauto Kašubos (jis yra Marijos su Kūdikiu skulptūros autorius), Vytauto Kazimiero Jonyno ir kt. darbai.

Kaip pranešė Apaštalinės nunciatūros Vašingtone patarėjas kun. Rolandas Makrickas, šiam jubiliejui paminėti suburtas komitetas, o jubiliejus bus švenčiamas dviem pagrindiniais renginiais. Birželio 30– spalio 17 d. organizuojama paroda apie koplyčios ir, žinoma, lietuvių tautos istoriją (ji bus eksponuojama žemutinėje bazilikos kriptoje, kur veikia nuolatinė ekspozijų salė). Spalio 9 d. pagrindinės iškilmės – Padėkos šv. Mišios, kuriose dalyvaus ir Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas.

Š. m. kovo 22–24 d. „Draugo“ numeryje spausdinamas Kristinos Nakienės pranešimas apie arkivyskupą Lionginą Virbalą, cituojamas jo laiškas atsiliepiant į pakvietimą dalyvauti spalio 9 d. iškilmėse. „Šiluvos Marija yra tapusi viena didžiausių tautos Globėju, nes buvo ir yra paguoda ir gailestingumo versmė tikintiesiems įvairiais tautos išbandymo laikotarpiais. Simboliška, kad šį Jos motinišką globą, padėjusią nuo Lietuvos nutolusiems tautiečiams išlaikyti pasitikėjimą ir tikėjimą, skelbiančios šventovės Jubiliejų Jūs švenčiate Jubiliejiniais Dievo gailestingumo metais“, – rašoma šiame laiške, su juo kartu siunčiant palaiminimą Komiteto veiklai.

Čia nuolat atnaujinama informacija apie Šiluvos koplyčios Vašingtone jubiliejų, žr. www.siluva50org.usa >> ir feisbuke >>. 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba