siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2015 05 13 Marijos diena Šiluvoje
Paskelbta: 2015-05-13

Gegužės 13-ąją Marijos diena Šiluvoje buvo švenčiama kartu su visu katalikišku pasauliu šią dieną minint Švč. M. Marijos apsireiškimą Fatimoje 1917 m. gegužės 13 d. Daug piligrimų iš įvairių Lietuvos vietų apsilankė tądien Šiluvoje, dalyvavo čia švenčiamose šv. Mišiose, Švč. Sakramento adoracijoje. Šią dieną piligriminę kelionę į Šiluvą organizavo Kauno II dekanatas. Dekanato kunigai patarnavo klausyklose priimantiems Sutaikinimo sakramentą. Raudondvario parapijos choras, vadovaujamas Ingridos Kliučiūtės, giedojo pagrindinėse pamaldose.

O šios pamaldos vidudienį buvo švenčiamos Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje. Liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas bei kunigai.

Prisimenant Fatimoje beveik prieš šimtmetį apsireiškusios Dievo Motinos kvietimą melsti pasaulio atsivertimo gresiančių sunkių laikų akivaizdoje, Kauno arkivyskupas pakvietė šv. Mišiose, be savo asmeninių intencijų, atsivežtų į piligriminę šventovę, prašyti Viešpatį apsaugoti nuo supančio blogio mūsų laikais.

Vėliau homiliją pasakęs arkivyskupas atkreipė dėmesį į Kanos vestuvių pasakojimą Evangelijoje, į Marijos nuolankų prašymą Sūnui, kad šis padėtų vyno stokojusiems žmonėms. Marijos tikėjimas Sūnumi niekada nesusvyravo. Šis Evangelijos pasakojimas visais amžiais kviečia pasitikėti Dievo Motinos užtarimu, nuolankiai prašyti Dievą pagalbos, tačiau nenurodant, kada ir kaip Jis turėtų pagelbėti, pasitikint Jo veikimu.

Arkivyskupas sykiu atkreipė dėmesį į Bažnyčioje istorijoje buvusius Švč. Marijos Mergelės apsireiškimus (Šiluvoje, Fatimoje, Lurde), per kuriuos ji kaip rūpestinga Motina visada kviečia žvelgti į savo Sūnų, paragino dėkoti ir melsti Marijos užtarimo, kad kuo labiau šviestų Jėzaus veidas.

Eucharistijos pabaigoje pamaldų dalyviams buvo suteiktas ganytojiškasis palaiminimas. Nuoširdžiai padėkodamas visiems už dalyvavimą ir bendrą maldą, Kauno arkivyskupas pakvietė atvykti į Šiluvą ir paskutinį gegužės penktadienį, kai bus švenčiama Ligonių diena.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba