siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2015 03 13 Marijos diena Šiluvoje: melsti autentiško tikėjimo dovanos
Paskelbta: 2015-03-13

Kovo 13 dieną gausūs piligrimai Šiluvoje šventė Marijos dieną. Pagrindinė iškilminga Eucharistija buvo švenčiama vidudienį Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje.

Eucharistijos liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, grupė kunigų, tarp jų ir „Marijos radijo“ direktorius kun. Gintaras Blužas OFS, kuris meldėsi šio radijo intencijomis, už geradarius ir rėmėjus.

Giedojo Kėdainių Šv. Juozapo parapijos choras, atvykęs drauge su kitais Kėdainių dekanato piligrimais, kurie tądien surengė į Šiluvą piligriminę kelionę.

Visai neseniai paminėjus Lietuvos Nepriklausomybės 25-metį, Kauno arkivyskupas šiose pamaldose kvietė dėkoti Dievui už atgautą laisvę ir Nepriklausomybę, taip pat melstis ir už tuos žmonės, kurie galbūt nusivylė laisve, kurie yra toli nuo tėvynės, kad jie čia kada nors sugrįžtų.

Dievo žodis, kaip vėliau homilijoje kalbėjo ganytojas, skelbia brangią žinią – už žmonių nuodėmes jau yra sumokėta Jėzaus mirties ant kryžiaus kaina, sumokėta be žmonių nuopelnų, vien iš begalinio Dievo gailestingumo.

Rengiantis Velykoms, ganytojas kvietė pasitikrinti tikėjimą: ar tikėjimas į Jėzų Kristų yra įsileidžiamas į visą savo gyvenimą? Pasak ganytojo, tikėjimas yra ne tik sekmadieninis bažnyčios lankymas ir dalyvavimas pamaldose, jis turi apimti visus žmogaus gyvenimo „kambarėlius“ – darbo, studijų, visuomeninių, politinių, kultūrinių reikalų ir kt. Žmogus gali turėti ir tokį tikėjimą, kuris neveikia jo gyvenimo, jį gali slėgti nuodėmės tamsa.

Homilijoje kaip autentiško tikėjimo pavyzdys buvo iškelta Švč. M. Marija, kankiniai, pasirinkę mirti, nei atsisakyti savo tikėjimo. Visi buvo paraginti prie Šiluvos Dievo Motinos kojų maldauti gero, autentiško tikėjimo dovanos.

Užbaigiant liturgiją ir prieš suteikiant palaiminimą, Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius padėkojo visiems jos dalyviams, ypač Kėdainių dekanato kunigams, kurie patarnavo klausyklose ir teikė Sutaikinimo sakramentą, taip pat „Marijos radijo“ klausytojams, kurie tą valandą drauge meldėsi. Visiems palinkėjo gražiai pasirengti Kristaus Prisikėlimui, kad Velykos būtų ir dvasinio prisikėlimo šventė.

Paskutinį kovo penktadienį, 27 d., Šiluvoje bus švenčiama Ligonių diena, pamaldos 12 val. Nuo balandžio mėnesio per Ligonių dienas pamaldos bus rengiamos ir vakare, 18 val.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba