siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2014 12 13 Marijos diena Šiluvoje
Paskelbta: 2014-12-15

Gruodžio 13 d. į Šiluvą, be kitų piligrimų, atvykusių iš įvairių Lietuvos vietų, piligriminę kelionę surengė Kauno I dekanatas. Jo parapijose (Kauno mieste) tarnaujantys kunigai Šiluvos bazilikoje klausė išpažinčių, padėdami šiuo prieškalėdiniu laiku susitaikyti su Dievu ir rengtis Jėzaus Gimimo šventėms.

Šv. Kalėdoms kuo geriau dvasiškai pasirengti, melstis už save ir kitus kvietė Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, vidudienį Švč. M. Marijos bazilikoje pradėdamas iškilmingą Eucharistiją ir sveikindamas koncelebruojančius brolius kunigus, Kauno kunigų seminarijos pirmojo bei parengiamojo kurso seminaristus, visus Šiluvos piligrimus, Marijos radijo klausytojus. Pamaldose giedojo Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijos choras.

Savo homilijoje arkivyskupas palygino dvi moteris – Ievą ir Mariją. Jos abi buvo apdovanotos ypatinga malone. Tačiau gundytojas paskatino pirmuosius tėvus suabejoti Dievo meile – tarsi žmogui Dievas nebūtų ko nors davęs. Žmogaus puikybė vėliau tęsėsi per visą žmonijos istoriją. Šiandien, kaip sakė ganytojas, dėl to nebelikę aiškios tiesos ir moralės – iškeliama žmogaus teisė kiekvienam tai suprasti savaip.

Marija, atvirkščiai, pripažino Dievo didybę ir savo menkumą. Jos nuolankumas kilo iš meilės Dievui. Tikras santykis su Dievu yra nuolankios meilės santykis, kai žmogus eina Dievo nurodytu keliu.

„Jį kaip dovaną esame gavę iš Dievo rankų. Reikia nuolankiai budėti ir neišklysti iš šio dvasinio kelio“, – pabrėžė ganytojas.

Užbaigdamas homiliją, arkivyskupas paragino, be įvairiausių prašymų, kurie skiriami Švč. M. Marijai ypač Šiluvoje, melsti Nekaltai Pradėtosios užtarimo tvirtai ir su išmintimi visą gyvenimą išsaugoti per Krikštą gautą malonės drabužį ir jį nesuteptą nusinešti į dangų.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba