siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2014 09 26 Ligonių diena Šiluvoje
Paskelbta: 2014-09-26

Rugsėjo 26 d., paskutinį mėnesio penktadienį, Šiluvos bazilikoje vidudienį buvo švenčiamos parapijos klebono kun. Erasto Murausko vadovaujamos pagrindinės Ligonių dienos pamaldos. Jose melstasi už save ir vieni kitus, ypač už ligonius – prašant Viešpatį sveikatos, už medikus – prašant išminties, stropumo pagelbėjant kitiems ligose.

„Būti žmogumi – tai kentėti“, – sakė homilijoje kun. Erastas, primindamas, jog žmogaus prigimtį sužeidusi nuodėmė, pirmųjų tėvų nusižengimas nebeleidžia turėti gyvenimo pilnatvės, o kančia, skausmas, vargai yra nuolatiniai jo palydovai.

Tačiau pats Dievas, prisiimdamas visa, kas žmogiška, atėjo mūsų išgelbėti. Kristus visa patyrė, ką patiria žmogus – ir atstūmimo skausmą, ir vienatvę, ir kančią. Tad savo kančias išgyvenant kartu Kristumi, kentėti lengviau ir kančia tampa prasminga.

Homilijoje raginta atsigręžti į Jėzų – Jis visa gaivina „per Jį, su Juo ir Jame“. Jis pats mylėjo, atėjo pas žmones su meile – tokios meilės Dievas moko ir mus.

Šias pamaldas (jų pabaigoje teikiamas ligonių palaiminimas) iš Šiluvos transliavo „Marijos radijas“ savo klausytojams, iš kurių dalis, galbūt gulėdami ligos patale, turi ypač brangią maldos galimybę ir paguodą. Ligonių dienos vakarinėms šv. Mišioms Šiluvoje įprastai vadovauja kunigai egzorcistai, vėliau vyksta vidinio gydymo pamaldos.

Ligonių dienos Šiluvoje švenčiamos jau penkerius metus (pradėtos 2009 m. pavasarį), į jas vykstama prašyti Šiluvos Dievo Motinos, Ligonių Sveikatos, užtarimo, kad Viešpats išgydytų fizines ir dvasines negalias.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba