siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2014 08 13 Marijos diena Šiluvoje: malda už persekiojamus Irako krikščionis
Paskelbta: 2014-08-13

Piligrimai iš įvairių Lietuvos vietų, tarp jų – ir piligriminę kelionę surengę Ukmergės dekanato tikintieji, rugpjūčio 13 dieną gausiai atvyko į Šiluvą ir Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje vidudienį šventė iškilmingą Eucharistiją. Jai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, Marijos radijo programų direktorius kun. Gintaras Blužas OFS, kelių vyskupijų kunigai. Giedojo Deltuvos parapijos choras.

Eucharistijos dalyviai, melsdamiesi savo atsivežtomis asmeniškomis intencijomis, arkivyskupo pakviesti, primenant popiežiaus Pranciškaus maldos paraginimą, drauge savo malda užtarė ir persekiojamus Irako krikščionis.


Homiliją pasakęs arkivyskupas atkreipė dėmesį, kokį kančios kryžių šiandien neša persekiojami krikščionys sename krikščionijos lopšyje Irake. Jie priversti palikti tėvynę ir trauktis visai tuščiomis rankomis.

Ir Marijos, kurios išaukštinimą danguje netrukus švęsime, gyvenime spindi kryžius, kurį ji patyrė Sūnaus kančios valandomis. Marijos asmenyje, kaip minėta homilijoje, matome ir tobuliausią klusnumo Dievui bei nuolankumo pavyzdį. Marija moko tikrojo klusnumo ir nuolankumo – kūdikiško pasitikėjimo Dievu. Kaip priešpriešą paminėdamas pirmųjų tėvų puikybę, arkivyskupas sakė: „Tragiška patikėti gundymu, kad esame kaip dievai. Ši didybė yra žmogaus nelaimė “

Užbaigdamas homiliją ganytojas atkreipė dėmesį, jog tik mylėdama Dievą Marija galėjo tobulai visa įvykdyti, tad visus paragino iš jos mokytis mylėti, nes tai kelias į savo pačių amžiną išaukštinimą Viešpaties artumoje.

Liturgijos pabaigoje, dėkodamas klausyklose tarnavusiems, Mišias koncelebravusiems kunigams, visiems Šiluvos piligrimams, ganytojas pakvietė čia atvykti Ligonių dieną (rugpjūčio 29-ąją) >> bei paskutinį rugpjūčio sekmadienį dalyvauti piligrimų eisenose nuo Dubysos slėnio ir Tytuvėnų >>. Tikintieji taip pat pakviesti paminėti 25-ąsias tautą suvienijusio Baltijos kelio metines.

Šiemet Šiluvoje Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai vyks rugsėjo 7–15 d. >>. Jie prasidės rugsėjo 6 d. vakare šv. Mišiomis ir procesija su Švč. Sakramentu.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba