siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2014 03 28 Ligonių diena Šiluvoje
Paskelbta: 2014-03-28

Paskutinį kovo penktadienį Šiluvoje tradiciškai buvo minima Ligonių diena. Vidudienį Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje šv. Mišioms vadovavo ir homiliją pasakė parapijos klebonas kun. Erastas Murauskas. Liturgijos pabaigoje kunigai teikė asmenišką palaiminimą ligoniams.

Homilijoje kun. E. Murauskas kalbėjo apie atsivertimą, tai yra sugrįžįmą į tą būseną, kuriai Dievas žmogų nuo pat pradžių buvo sukūręs. Dievas – tai gyvybė, gyvenimas. Tad atsivertimas – tai sugrįžimas į gyvenimą su Dievu. Tik jis žmogaus gyvenimą padaro laimingą ir iš tiesų kokybišką. Atsivertimas leidžia jau su Dievu nešti savo gyvenimo kryžių, o Jo malonė, kurios reikia prašyti su vaikišku pasitikėjimu ir paprastumu, išgelbsti nuo beprasmybės, baimių, kompleksų. Dievas tas, kuris ateina išgelbėti žmogaus.

Šį išsskirtinį gavėnios meto Atgailos ir susitaikymo vakarą (kai kur ir visą parą, drauge su popiežiumi Pranciškumi Šv. Petro bazilikoje, tikinčiaisiais kitose pasaulio vyskupijų bei Kauno arkivyskupijos bažnyčiose, ir Šiluvos bazilikoje vakare 18 val. bus aukojamos šv. Mišios, adoruojamas Švč. Sakramentas, bus galimybė atlikti asmeninę išpažintį.

Apie Ligonių dienas 2014 metų balandžio – spalio mėnesiais >>

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba