siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2014 02 28 Ligonių diena Šiluvoje: malda už ligonius ir šeimų sužeistumą
Paskelbta: 2014-02-28

Kaip įprasta, paskutinį mėnesio penktadienį (nuo 2009 m. balandžio, taigi penktus metus) Šiluvoje švenčiama Ligonių diena, Šiluvos Dievo Motinos, kuri nuo seno turi Ligonių Sveikatos titulą, užtarimui atiduodant fizinius ir dvasinius savo skausmus bei negalias.

12 val. Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje šv. Mišioms vadovavo kun. Ramūnas Norkus. Kauno kunigų seminarijos Parengiamojo kurso (Šiluvoje) vadovas sveikino visus tądien atvykusius į Šiluvą piligrimus, į bendrą maldą įsijungiančią daugybę Marijos radijo klausytojų, – kai kuriems jų, sergantiems, gulintiems ligos patale, šio radijo transliacijos vienintelė galimybė bendruomeniškai dalyvauti šv. Mišiose.

Savo homilijoje kun. R. Norkus komentavo Dievo žodį – Evangeliją pagal Morkų (10, 1–12) – apie Jėzaus mokymą skyrybų klausimu, atkreipdamas dėmesį, jog ši Evangelija ypač aktuali Šeimos metais ir žinant, kokių skaudžių sužeidimų patiria kai kurios išsiskiriančios šeimos.

Savo mokyme Jėzus kviečia pažvelgti į savo širdį: ar ne ten, užkietėjusioje širdyje, kyla noras pamiršti Dievo akivaizdoje tartą žodį „taip“? Juk Dievas priėmė tą ištartą „taip“ ir palaimino, tad kodėl ilgainiui užkietėja žmogaus širdis?

„Ne meilės nebėra – bijai keistis, sese ir broli. Žmogaus širdis pajėgi mylėti visą gyvenimą, tik ji turi būti atvira Dievo balsui“, – sakė kun. R. Norkus, primindamas žydų posakį: kai skiriasi šeima, verkia altorius, verkia pats Dievas. 

Švč. M. Marijos pagalbos buvo paraginta prašyti, kad ji pamokytų tos tarnystės, kuria patarnavo Elzbietai, pamokytų tarnauti kitam savo šeimoje, giminėje, artimiausioje aplinkoje.

Užbaigdamas liturgiją, kunigas linkėjo neiti gyvenime lengviausiais, malonumų keliais, bet nukreipti žvilgsnį į savo širdį, nebijoti keistis – tik taip šeimose reiškiasi sutarimas ir meilė.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba