siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2014 02 13 Marijos diena Šiluvoje: malda už jaunimą, Lietuvos ir Bažnyčios ateitį
Paskelbta: 2014-02-13

Vasario 13 d. į Šiluvą atvykę piligrimai šventė Marijos dieną, meldėsi savo asmeniškomis intencijomis, taip pat už Tėvynę Lietuvą ir ypač jos jaunimą, už kenčiančius, sergančius artimuosius, prisimindami neseniai minėtą Pasaulinę ligonių dieną ir pavesdami juos Šiluvos Marijai, Ligonių Sveikatai.

Į Šiluvą tą dieną piligriminę kelionę surengė Jurbarko dekanato parapijų tikintieji, o jų kunigai aukojo šv. Mišias, patarnavo klausyklose teikdami Atgailos sakramentą.

Iškilmingai Eucharistijai Šiluvos bazilikoje vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, giedojo Jurbarko parapijos choras.

Sveikindamas Mišias koncelebruojančius kunigus, patarnaujančius diakonus, visus piligrimus bei Marijos radijo klausytojus, arkivyskupas pakvietė, be savo asmeninių prašymų, melsti Viešpatį ypač globoti jaunimą (daugiau kaip dešimt tūkst. jų ryt susirinks „Žalgirio“ arenoje į katalikišką „Valentino dieną KITAIP“), kad jauni žmonės augtų ir bręstų tapdami gražia Lietuvos ir Bažnyčios ateitimi.

Ligonių pagijimai, stebuklai, kurie jungia Lurdą, Fatimą, Šiluvą, kaip sakė savo homilijoje arkivyskupas, kalba apie Švč. M. Mariją, kuri yra mažųjų ir silpniausiųjų žmonių globėja. Marija visur apsireiškė ne didiesiems – ne politikams, ne valdovams ir net ne vyskupams, bet piemenims, vaikams.

„Dievo akyse maži vaikai, ligoniai, žmonės, nešantys vargų kryžius, ir yra mažutėliai, kuriems dažniausiai atsiveria dangus, pažerdamas malonės lietų“, – kalbėjo arkivyskupas, atkreipdamas dėmesį, jog Evangelija moko labiausiai bijoti pasijusti dideliems ir reikšmingiems.

„Mums gali atrodyti, kad Dievas negirdi mūsų maldų, prašymų. Tačiau Jis tikrai girdi mūsų širdies šauksmus, tik mums duoda šimtą kartų daugiau, nei prašome. Mes prašome sveikatos, apsaugos nuo nelaimių, kad nekentėtume ir nieko nestokotume, o Dievas duoda mums save patį. Dievas mažutėliams leidžia arčiausiai priartėti prie savo mylinčios širdies“, – kalbėjo ganytojas, savo homiliją užbaigdamas invokacija: „Šiluvos Dievo Motina, padėk mums būti tais Dievo mažutėliais, kurių gyvenimas būtų pripildytas tavo Sūnaus meilės ir malonės.“ (visą homiliją žr. čia >>)
------------------------------------

Piligrimai vasario 28 d., paskutinį mėnesio penktadienį, laukiami atvykstant į Ligonių dienos pamaldas Šiluvoje, kurios vyks 12 val.

Kovo 13 d. Šiluvos bazilikoje bus pagerbiamos Lietuvoje kovo 2–16 d. keliausiančios šv. Jono Bosko relikvijos.
Apie relikvijų piligrimystę arkivyskupijoje >>; Lietuvoje >>.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba