siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2013 11 29 Ligonių diena Šiluvoje: „Dievo karalystė jau yra tarp mūsų.“
Paskelbta: 2013-11-29

Lapkričio 29 d., paskutinį mėnesio penktadienį, Šiluvoje buvo švenčiama Ligonių diena. Pagrindinėms šv. Mišioms vadovavo kun. Vilius Sikorskas, dalyvavo Kauno kunigų seminarijos parengiamojo kurso Šiluvoje bendruomenė ir gausiai susirinkę kiti maldininkai. Juos visus kun. V. Sikorskas ragino šiuo Viešpaties Gailestingumo metu melsti Dievą Švč. M. Marijos užtarimu sveikatos sielai ir kūnui.

Šiuo liturginių metų pabaigos metu kun. V. Sikorskas savo homilijoje paragino žvelgiant į visa, kas mūsų gyvenime turi pabaigą, žiūrėti kaip į kalbantį mums ženklą. Rudeninė gamta dabar liudija apie baigtį. Tačiau žmogui duotas protas, suvokimas leidžia kitaip matyti pabaigą. Yra laikas, kai trokštame kurti, tobulėti, ir yra laikas, kai susimąstome apie baigtį.

Liturginių metų pabaiga kalba apie realią laikų pabaigą. Mūsų tikėjimas, nešantis džiaugsmą ir viltį, sako, kad su mirtimi pabaigos nėra. Dievo karalystė niekada nežlugs. Ji, pasak homilijos žodžių, jau yra tarp mūsų, nes Jėzus, nors ir neregimu būdu, jau yra su mumis.


Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba