siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2013 11 13 Marijos diena Šiluvoje: „Melskime Gailestingumo Motiną tvirtumo malonės.“
Paskelbta: 2013-11-13


Lapkričio 13 dieną nemažas būrys piligrimų atvyko į Šiluvą švęsti Marijos dienos. Tą dieną piligriminę kelionę surengė Kauno II dekanato (Kauno rajono) parapijų tikintieji. Šio dekanato kunigai patarnavo klausyklose, aukojo šv. Mišias, sakė homilijas.

Fotografija Silvijos Knezekytės  Fotografija Silvijos Knezekytės

12 val. Šiluvos Švč. M. Marijos bazilikoje buvo aukojamos pagrindinės šv. Mišios. Joms vadovavo per savo tarnystės metus daug savo širdies rūpesčio Šiluvai, jos plėtrai kaip patraukliai, šiuolaikiškai, maldai tarnaujančiai piligriminei šventovei ir jos žmonėms atiduodantis Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ. Mišių auką dėkojant už 75-erius ganytojo gyvenimo metus koncelebravo augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, taip pat keli kunigai. Giedojo Raudondvario parapijos choras.

„Baigiantis Tikėjimo metams švenčiame Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos šventę. Vilniaus Aušros Vartuose šiai šventei yra skirtos net aštuonios dienos“, – sakė arkivyskupas, primindamas jog Marija iš visų žemės vaikų labiausiai patyrė Dievo gailestingumą. Ji buvo artimiausia Dievo gailestingumo dalyvė ir bendradarbė. Per Mariją ir šiandien Dievo gailestingumas srūva didžiosiose Marijos šventovėse Lietuvoje, kiekvienoje jos bažnyčioje.

„Dievo gailestingoji meilė man leido kelerius metus stovėti po Jėzaus kryžiumi. Tai buvo privilegijuoti metai, leidę išgyventi Kristaus aukos nešamą palaimą. Mes visi turėtume labai branginti tuos savo gyvenimo momentus ar laikotarpius, kai reikia pakelti ką nors labai sunkaus – kūno negales ar dvasinę tamsą“, – sakė homilijoje arkivyskupas, paragindamas tais momentais nelikti vienui vieniems savo kančios akivaizdoje.

Fotografija Silvijos Knezekytės Fotografija Silvijos Knezekytės

„Mes dažnai klaidingai mąstome, kad tik tuomet patiriame Dievo gailestingumą, kai mūsų maldos paraidžiui išklausomos. Šitai galima įvardyti kaip vaikiškus žingsnius tikėjimo kelionės pradžioje. Kai žmogus tikėjime subręsta, tuomet Dievo gailestingumas jį dažnai pakviečia panašiai kaip Mariją stovėti po kryžiumi. Ir visiškai nesvarbu, kokiu pavidalu – ligos, šmeižtų, nepasisekimų, subankrutavusio verslo ar kitokiu būdu – tas kryžius aplanko. Tuomet ypač reikia prašyti Gailestingumo Motiną, kad ji išmelstų tvirtumo malonę, kurią pati buvo gavusi, stovėdama po Jėzaus kryžiumi. Saulė aptemo, žemė sudrebėjo, o Motina liko stovėti. Jos meilė buvo tvirta kaip Kalvarijos kalno uola“ – sakė homiliją užbaigdamas ganytojas, ragindamas būti talpiais Dievo gailestingumo indais ir nešėjais.

Šv. Mišių pabaigoje Kauno arkivyskupą pasveikino Šiluvos parapijos bendruomenių tikintieji. Ganytoją taip pat pasveikino Raseinių r. sav. vadovai.


Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba