siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2013 10 25 Ligonių diena Šiluvoje: „Malda gydo visas žaizdas“
Paskelbta: 2013-10-25

Paskutinį mėnesio penktadienį Šiluvoje pagrindinėms šv. Mišioms Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje vadovavęs parapijos klebonas kun. Erastas Murauskas jų pradžioje kvietė atvykusius piligrimus bei Marijos radijo klausytojus melstis už ligonius, kurie serga kūnu ir dvasia, jungti savo prašymus Švč. Mergelei Marijai, Užtarėjai ir Ligonių Sveikatai, pavedant jai savo rūpesčius, kad savo užtarimu atiduotų juos Dangaus Tėvo valiai.

Šv. Mišių homiliją pasakęs kun. Ramūnas Norkus, Parengiamojo seminarijos kurso Šiluvoje vadovas, skyrė ją minčių temai, atkreipdamas dėmesį, jog gyvename taip, kaip mąstome; mintys gali nuvesti ir į šventumą, ir į dvasinę ligą. Mintys – tai kovos laukas, kuriame veikia piktasis, dėl to jos būna tarsi nešvarus vanduo.

Šį nešvarų vandenį, homilijos žodžiais tariant, reikia ištyrinti Dievo žodžiu, malda. Neigiamomis mintimis žmogus užblokuoja savyje patį Dievo veikimą. Šventajame Rašte apaštalo Pauliaus žodžiais esame raginami: „Pagaliau, broliai, mąstykite apie tai, kas teisinga, garbinga, teisu, tyra, mylėtina, giriama, – apie visa, kas dorybinga ir šlovinga“ (Fil 4, 8)

Pasak kun. Ramūno, tam reikia ir valios, ir darbo, ir ryžtingo minčių „drumzlintojo“ – velnio – atstūmimo, kaip tai darė atstumdamas gundytoją pats Jėzus Kristus.

Homilija baigta išganingąja apaštalo Pauliaus mintimi: „Aš visa galiu tame, kuris mane stiprina“ (Fil 4,13), kuri skatina tikėti Viešpatį, kad jis neduos daugiau išmėginimų, nei žmogus gali pakelti. Sykiu paraginta melstis – malda darys stebuklus kiekvieno gyvenime, gydys visokias žaizdas.

Šv. Mišių pabaigoje ligoniams buvo teikiamas asmeniškas kunigų palaiminimas.

Apie Ligonių dienas šaltuoju metų laiku žr. čia >> .

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba