siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2013 09 27 Ligonių diena Šiluvoje: „Dievas yra viso gyvenimo matas“
Paskelbta: 2013-09-27

Rugsėjo 27 d., paskutinį mėnesio penktadienį, Šiluvoje buvo švenčiama Ligonių diena. Pagrindinės šv. Mišios aukotos vidudienį, joms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo Šiluvoje tarnaujantys kunigai. Vakarinėse pamaldose dalyvavo kunigai ezorcistai, vyko Vidinio gydymo pamaldos. Nuo spalio, šaltuoju metu laiku, iki balandžio Ligonių dienos pamaldos Šiluvoje vyks tik dieną, 12 val.

Šv. Mišiose 12 val. sergantiems, kenčiantiems tądien Šiluvoje melsta reikalingos pagalbos, kad Viešpats leistų jiems pasinaudoti Jo paties kančios vaisiais.

Homiliją sakęs kun. Ramūnas Norkus, Kauno kunigų seminarijos Parengiamojo kurso Šiluvoje vadovas, ragino, prisimenant Jeruzalės šventyklą, buvusią ypatingame Dievo žvilgsnyje, mąstyti, kas matuoja ir kam leidžiame matuoti savo gyvenimą.

Pasak kun. R. Norkaus, nors tikime, kad Dievas turi didžiausią rūpestį dėl mūsų gyvenimo, kartais tik su metais, ne jauname amžiuje, ateina patirtis ir išmintis, jog visu kuo esame Dievo. Juk Dievas visa mumyse pažįsta, mumyse nieko nėra nuo jo paslėpta. Į Dievo rankas turime atiduoti ne tik negalias, kančias, bet ir sveikatą, savo gyvenimo metus, leisti, jog Dievas jį matuotų.

Jėzus Kristus duoda dar didesnį pažinimą – žengdami per gyvenimą, galime matyti ir savo ateitį. Homilijoje raginta melsti atpažinimo, jog ir mūsų po kančios, ligos ir mirties, dėl Jėzaus kančios ir prisikėlimo, laukia prisikėlimas.

Šv. Mišių pabaigoje arkivyskupas ir kunigai teikė ligoniams asmeninį palaiminimą.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba