siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2013 09 14 Arkivyskupijos jaunimo piligrimystė Šilinių atlaiduose
Paskelbta: 2013-09-19

Kaip ir kasmet, Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro komanda organizavo Jaunimo dieną Šiluvos atlaiduose. Šiemet ji vyko šeštadienį, rugsėjo 14 d. Į Jaunimo dieną, kurios tema buvo „Tikiu į...“ , atvyko apie 400 jaunų žmonių. Tikėjimo metų proga jaunimas buvo kviečiamas dar kartą permąstyti, kuo jie iš tiesų tiki ir kaip jau turimą tikėjimą galėtų stiprinti.

Jaunimo diena prasidėjo Žaiginyje, kur vyko registracija, šlovinimas bei katechezė. Pirmąją katechezę sakė ir su jaunaisiais piligrimais iškart draugišką ryšį užmezgė kun. Artūras Kazlauskas. Po šlovinimo bažnyčioje apie Krikšto sakramentą savo liudijimu dalijosi kun. Severinas Holocher OFM. Vėliau dalyviai buvo kviečiami į žygį, kurio metu, padedami kun. Gintaro Blužo OFS, kun. Povilo Narijausko ir Beno Ulevičiaus, buvo gilinamasi į visus sakramentus. Šie žmonės ne tik dalijosi teorinėmis žiniomis, bet sakė ir asmeninius liudijimus.

Žygio metu jaunimas galėjo atlikti išpažintį ir susitaikyti su Viešpačiu drauge ėjusių kunigų dėka. Atvykusius piligrimus Šiluvoje pasveikino ir pasitiko arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ. Netrukus po to Bazilikoje prasidėjo Švč. Sakramento adoracija, Sutaikinimo pamaldos. Po katechezės apie Eucharistijos sakramentą kartu šventėme šv. Mišias, jose giedojo Lietuvos jaunimo dienų liturginis choras. Po šv. Mišių visi piligrimai kartu valgė vakarienę, o po jos Jaunimo dieną baigė vakaro koncertas. Jaunimui dainavo grupės – „Medinių tiltų smuikai“ iš Kaišiadorių ir „Ichthus“ iš Vilniaus. Išvykstančių jaunuolių veiduose spindėjo šypsenos, kurios patvirtino arkivyskupo per šv. Mišias taikliai pasakytus žodžius „Nešviečia saulė, bet šviečia jūsų širdys.“


Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro informacija