siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2013 04 26 Ligonių diena Šiluvoje
Paskelbta: 2013-04-26

Paskutinį mėnesio penktadienį, balandžio 26 d., Šiluvoje surengta Ligonių diena. Nuo šio karto Ligonių dienos pamaldos šiltuoju metų laiku iki spalio mėn. vyks ne tik vidudienį, bet ir vakarais.

Vidudienį Eucharistijos liturgijai Šiluvos bazilikoje vadovavo parapijos klebonas kun. Erastas Murauskas. „Nuvalykim širdis Viešpaties gailesčiu – už tai, kuo įskaudinom kitą ar save pačius“, – kvietė klebonas šv. Mišių švęsti atvykusius piligrimus.

Tik Dievas, sakė homilijoje kun. E. Murauskas, sukūręs tobulą pasaulį, turi nuolat „valyti“ žmogaus sukurtus ir paleistus nevilties, pavydo, keršto ir kt. „virusus“. Viešpats atkuria pirminius savo sukurtus dėsnius, visa atnaujina tame žmoguje, kuris yra atviras Jam.

Homilijos žodžiais tariant, žmogus, būdamas su Kristumi, pradeda skleistis, nyksta jo baimės, kompleksai. Dievas duoda svarbiausią – egzistencinį, o ne psichologinį džiaugsmą. Visada turime pasirinkimą: rinktis pasaulio netikrumą, pigumą ar lipti į valtį ir plaukti į kitą krantą su Jėzumi, kur gyvenimas ir gyvybė, kur kasdien su nuostaba galima pradėti naują dieną: ką Viešpats joje naujo padovanos?

Šv. Mišių pabaigoje norintiems buvo suteikiamas asmeniškas palaiminimas.

Balandžio-rugsėjo mėn. Ligonių dienomis>>  po šv. Mišių iki vakaro Bazilikos koplyčioje pagarbinimui išstatomas Švč. Sakramentas, prieš vakaro šv. Mišias einama Rožinio procesija iš Apreiškimo koplyčios. Po 18 val. Mišių – meldžiamasi užtarimo malda. Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba