siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2012 11 13 Marijos diena Šiluvoje: kaip atsiliepiame į Dievo meilę? Kauno II dekanato piligriminė kelionė
Paskelbta: 2012-11-13

Lapkričio 13 d. Šiluvoje į Marijos dieną atvykę piligrimai drauge šventė Eucharistiją Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje. Tądien Šiluvoje gausiau rinkosi piligriminę kelionę surengę Kauno II dekanato tikintieji ir kunigai. Per pagrindines pamaldas giedojo Raudondvario parapijos choras.

Liturgijai vadovavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius jos pradžioje sveikino koncelebruojančius Telšių vyskupą Joną Borutą SJ, Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį, naująjį savo pagalbininką vyskupą nominantą Kęstutį Kėvalą ir brolius kunigus bei visus tikinčiuosius (taip pat ir Marijos radijo klausytojus), paragindamas šv. Mišiose melstis už naujai išrinktą Lietuvos Seimą ir būsimą Vyriausybę, kad išrinktieji tarnautų Lietuvos labui. Taip pat pakviesta malda palydėti ir vyskupą Kęstutį, kurio konsekracija – Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje lapkričio 24 dieną, 12 val. – jau visai artėja.

Homiliją pasakęs arkivyskupas ragino šiais Tikėjimo metais ypač svarstyti, koks yra kiekvieno – vyskupo, kunigo ar pasauliečio – tikėjimas. O šį tikėjimą parodo tai, kaip savo gyvenimu ir auka atsiliepiame į Dievo meilę.

Arkivysk. S. Tamkevičius iškėlė apaštalo Pauliaus pavyzdį, jo meilę Dievui, nepabūgusią jokių jo daliai tekusių persekiojimų ir pavojų – nei dėl vieno šių išbandymų apaštalas nesigailėjęs ir visa nugalėjęs „dėlei to, kuris mus pamilo“ (Rom 8, 37).

Tikėjimas, kaip sakė ganytojas, yra ten, kur yra daug meilės ir kur meilė yra didžiadvasiška, tokia, kokia mylėjo našlė, atidavusi paskutinius savo pinigus – „visi aukojo iš to, kas jiems atlieka, o ji iš savo neturto įmetė visa, ką turėjo“ (Mk 12, 44).

Tikėjimo metai mums duoti pasitikrinti savo tikėjimą. Tikėti – tai ne vien pripažinti, kad yra Dievas, kad Kristus yra mūsų Gelbėtojas, kad Bažnyčia – tai gyvasis Kristus šiandien ir dabar. Tikėti – tai vykdyti Dievo meilės įsakymą: Kristaus veidą matyti kiekviename žmoguje. Mylėti Kristų reiškia mylėti ir jo įsteigtą Bažnyčią. Kas atmeta Kristaus Bažnyčią, atmeta ir jos Kūrėją Jėzų Kristų.

Savo homiliją ganytojas baigė invokacija Šiluvos Mergelei Marijai – išmokyti šio didžiadvasiškumo, kad tikėjimo kelionės pabaigoje kiekvienas būtų apglėbtas Dievo meilės šviesos (skaityti visą tekstą čia >>)

Lapkričio 30 d. Šiluvoje bus švenčiama Ligonių diena. Pamaldos – 12 val. (šaltuoju metų laiku nuo spalio iki kovo mėnesio šv. Mišios vyksta tik 12 val.).

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba