siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2012 10 26 Ligonių diena Šiluvoje
Paskelbta: 2012-10-26

Spalio 26-ąją, kaip ir kiekvieną paskutinį mėnesio penktadienį, Šiluvoje švenčiamos Ligonių dienos pagrindinėms pamaldoms 12 val. vadovavo parapijos klebonas kun. Erastas Murauskas.

Šv. Mišių dalyviams pamokslą pasakęs kun. E. Murauskas kalbėjo apie Dievo ir žmonių meilę, be kurios neįmanomas žmogaus gyvenimas. Betgi neretai žmogus, be fizinių, patiria ir dvasinių negalių – kurtumą, aklumą, nejautrumą savo paties, kitų žmonių ir netgi Dievo atžvilgiu.

Homilijoje pabrėžta, jog ir ligas, ir kančias, ir visas negalias žmogus priima kitaip, išgyvedamas Dievo šviesoje, leisdamas Dievui jį keisti, o ne pykdamas, nekęsdamas ir dar labiau griaudamas save.

Homilijos klausytojai buvo paraginti atsigręžti į didžiąją kančios mokytoją – Švč. M. Mariją ir jos nuolankumą ir į patirtis šventųjų, kurie dažnai sirgo mirtinomis ligomis, bet mokėjo atsiduoti perkeičiančiai Dievo malonei.

„Nebijokite Viešpaties – jis yra sielų gydytojas“, – drąsino kun. E. Murauskas Ligonių dienos piligrimus, parapijos tikinčiuosius bei Marijos radijo klausytojus, meldusius fizinio ir dvasinio išgydymo Švč. M. Marijos Ligonių Sveikatos užtariami.

Šaltuoju metų laiku, nuo spalio iki kovo mėnesio Ligonių dienos pamaldos Šiluvoje vyks tik 12 val.


Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba