siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2011 11 25 Ligonių diena Šiluvoje
Paskelbta: 2011-11-25

Paskutinį lapkričio penktadienį Šiluvoje buvo švenčiama Ligonių diena. Kaip įprasta šaltuoju metu laiku, pamaldos vyko tik vidudienį, 12 val. Šv. Mišioms vadovavo ir atvykusius tądien piligrimus sveikino Šiluvos parapijos klebonas kun. Erastas Murauskas.

Dvasininkas pakvietė visus melstis už ligonius, jų artimuosius, už sergančiųjų sielos ir kūno žaizdas, prašant Viešpaties, kad jis laisvintų, vaduotų, kad išgyvenamos kančios žmogaus gyvenime nebūtų beprasmės.

Kun. E. Murauskas pasakė homiliją, joje atkreipdamas dėmesį, jog Marijos misija – atvesti žmogų pas Dievą. Viskas, ką žmogus, būdamas Dievo vaikas, gauna savo gyvenime, gauna iš Dievo.

Pasak kun. E. Murausko, žmogus, esantis Dieve, turi džiaugsmą, ramybę, kūno ir sielos sveikatą. Ir atvirkščiai – kai žmogus gyvena be Dievo, randasi neviltis, baimė, neapykanta, ligos. Tuomet visa žmoguje sutrinka, visa – ir kūnas, ir siela – suserga. Sveikimas prasideda nuo sielos, nuo žmogaus pasitikėjimo Dievu, maldos, sakramentų priėmimo – ne iš išskaičiavimo, bet iš meilės. Homilijoje pabrėžta, jog Marija moko nuolankumo, moko pasitikėti Dievu.

Ligonių dienos Šiluvoje rengiamos nuo 2009 metų pavasario paskutiniais mėnesių penktadieniais.


Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba