siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 09 14 Lenkijos prezidento Lecho KACZYNSKIO sveikinimas Jubiliejaus iškilmių dalyviams
Paskelbta: 2008-09-18

Varšuva, 2008 m. rugsėjo 14 d.

Ekscelencijai
Arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui SJ
Kauno metropolitui
Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui

Švenčiausiosios Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje
400 metų jubiliejaus iškilmių dalyviams

Gerbiamasis Lietuvos Respublikos Prezidente!
Eminencijos Kardinolai!
Ekscelencijos Vyskupai!
Gerbiamieji!


Nuoširdžiausiai sveikinu iškilmės, vainikuojančios Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejaus oktavą, organizatorius ir dalyvius. Dėkoju arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui už pakvietimą dalyvauti tokioje iškilioje Kauno arkivyskupijos, visos Lietuvos ir pasaulyje pasklidusios lietuvių diasporos šventėje. Tai taip pat didi diena Lenkijos, Baltarusijos, Ukrainos ir kitų šalių tikintiesiems, kurie šiandien kaip ir prieš šimtmečius kaip piligrimai keliauja į šią ypatingą vietą.

Lenkiškai Szydłów – lietuviškai Šiluva – vadinama Žemaičių Čenstochova arba Žemaičių Lurdu. Apie šios šventovės dvasinio poveikio galią liudija čia kasmet apsilankantys dešimtys tūkstančių maldininkų, taip pat gausios sielovadinės iniciatyvos, padedančios stiprinti religinį gyvenimą.

Šiluvos šventovės likimas taip glaudžiai susipynęs su Bažnyčios, lietuvių tautos ir valstybės istorija, kelia taip pat patriotinius apmąstymus. Jaudinantis prisirišimas prie šios žemės, pagarba protėvių palikimui, ištvermingas tikėjimo laikymasis puikiai liudija susijusių su Šiluvos šventove kunigų ir tikinčiųjų nepalaužiamumą. Bazilika iki šių dienų garsėja kaip vienybės vieta, kurioje galima patirti gilią dvasinę permainą.

Tų įvykių atminimas, taip pat Šiluvos apsireiškimo žinia, taip taikliai kreipianti į žmogiškumo esmę, turi išskirtinę vertę. Šiandien stovėdami ant pasaulyje išgyvenamų naujų permainų slenksčio, stengdamiesi ugdyti ir stiprinti mūsų bendriją, susiduriame su problemomis, kurių neįmanoma išspręsti neapmąstant kontinento religinio paveldo. Šiandienos pasauliui, susiduriančiam su daugeliu pamatinių klausimų, reikia stipraus ir aiškaus krikščionių balso. Norint išspręsti šiuos klausimus būtinas ir giliai įsišaknijusių religinėje tradicijoje filosofų, teologų, etikų bei dvasininkų balsas. Jie visi turi atskleisti tų gyvybinių civilizacijos klausimų gilią prasmę ir parodyti sprendimų, kurie šiandien priimami tautų, valstybių ir visos mūsų kontinento bendrijos ateičiai, padarinius.

Tuo pat metu tai bus taip pat popiežiaus Jono Pauliaus II vizijos įgyvendinimas – Šiluvoje praėjusį sekmadienį atidengtas jo paminklas primena piligrimams jo asmenį, mokymą ir išskirtinius nuopelnus Rytų Europos tautoms atgaunant laisvę. Šventasis Tėvas puikiai suvokė ir daug kartų mokė, kad vien demokratijos ir didžiųjų moralinių vertybių sintezė gali garantuoti visuomenėms veikimo laisvę, leidžia žmonėms kurti visuomeninę tvarką, kupiną tikros teisės, tvarkos, pasitikėjimo, piliečių aktyvumo ir bendros atsakomybės.

Visiems šiandien susirinkusiems Šiluvos Dievo Motinos akivaizdoje, taip pat Jūsų šeimoms ir artimiesiems, linkiu dvasinio sustiprinimo, taip pat vilties ir drąsos, – šie dalykai taip reikalingi mums kasdien ir yra tokie vertingi visais momentais, lemiančiais mūsų tautų likimus.