siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

Kard. J. Meisnerio spaudos konferencija Jono Pauliaus II namuose
Paskelbta: 2008-09-15

Rugsėjo 14-ąją, po pietų, Šiluvos dvasiniame centre vykusioje kardinolo Joachimo Meisnerio spaudos konferencijoje dalyvavo taip pat Tarptautinės katalikų žurnalistų spaudos sąjungos (UCIP) seminaro dalyviai. Paprašytas apibendrinti savo įspūdžius po Jubiliejaus šventės ne pirmą kartą Lietuvoje lankęsis Kelno kardinolas sakė, kad išvydo tai, ko tikėjosi: dvasine stiprybe spinduliuojančios tikinčiųjų bendruomenės sambūrį.

Komentuodamas pasaulyje plintantį piligrimystės reiškinį kardinolas pavadino jį neabejotinai „geru ženklu“. Jis priminė, kad nuo ankstyvosios Bažnyčios laikų krikščionys vadinti „kelio išpažinėjais“, krikščionybei būdinga dvasinės kelionės savimonė ir simbolika. Jis juokaudamas sugretino „keliaujančią“ ir „posėdžiaujančią“ Bažnyčią ir kritikavo tai, kad pernelyg dažnai būname pasyvi, „sėdinti“ Bažnyčia. Kalbėdamas apie piligrimystės reiškinio iššūkius sielovadai Kelno arkivyskupas pabrėžė, kad kiekviename liturginiame sambūryje dalyvauja ne tik vietos bendruomenė, bet ir visuotinė Bažnyčia.

Pasak kardinolo Meisnerio, gera, kad bent kartą ar keletą kartų per metus tikintieji, susibūrę į liturginę iškilmę, galėtų pajusti parapiją pranokstantį vyskupijos arba visuotinės Bažnyčios lygmenį, tokiuose renginiuose kaip, pavyzdžiui, Pasaulinės jaunimo dienos. Todėl, pasak kardinolo, net tolimesnės tikinčiųjų grupių maldingos kelionės, pavyzdžiui, į Romą, nelaikytinos tik prabanga. Tokios maldingos kelionės praturtina tiek vietinės, tiek visuotinės Bažnyčios patirtį. Popiežiaus legatas pasakojo taip pat apie ilgametį ir glaudų bendradarbiavimą su kardinolu Josephu Ratzingeriu dar iki Benedikto XVI pontifikato. Kelno kardinolas, dažnai lankydavęsis Vidurio ir Rytų Europos šalyse, visuomet išsamiai pasakodavo jam savo kelionių įspūdžius ir paliudijo fenomenalią popiežiaus atmintį. Kardinolas Joachimas Meisneris patikino po kelių dienų asmeniškai ir išsamiai papasakosiąs Šventajam Tėvui Šiluvos jubiliejaus įspūdžius.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, el. paštas info@kn.lcn.lt