siluva.lt
400 m. JubiliejusPamaldos  •  Procesijos ir eisenos  •  Litanija  •  Novena  •  Maldos  •  Giesmės  •  Intencijos  • 
 
Giesmės
Šiluvos Marijai
Žodžiai LAKRIMOS
Muzika Vitos LIAUDANSKAITĖS

          Priegiesmis (giesmė pradedama ir baigiama priegiesmiu)

Skaisčioji Mergele garsios Šiluvos,
Nušvietus žmoniją visos Lietuvos.
Mus ginki, globok, maldaujam visi,
Tu Motina Jėzaus ir mūsų esi.

  Baisus klaidų tvanas štai siaučia aplink.
  Marija Mergele, Tu mus atsimink.
  Tu meilės malone nuženk iš dangaus,
  Atnaujinki širdį kiekvieno žmogaus.

  Tu Nemuno kraštą ir mus pamilai,
  Nors tikrąjį Dievą pažinom vėlai.
  Tegu Tavo meilė mus visad lydės
  Ir kelią į dangų atrasti padės.

  Ten Dangiškas Tėvas mūs laukia švelnus
  Ir Motiną davęs mums Dievo Sūnus,
  Ir meilės liepsnojanti Dievo Dvasia,
  Teskamba Jiems meilės giesmė širdyse!


(Kitas šiose giesmės variantas pateikiamas Valandų liturgijoje kaip himnas Švč. M. Marijos Gimimo šventės proga.)

Skaisčioji Mergele garsios Šiluvos,
Nušvietus padangę visos Lietuvos,
Mus ginki, globoki, maldaujam visi,
Tu Motina Jėzaus ir mūsų esi!

Baisus klaidų tvanas štai siaučia aplink…
Marija Mergele, Tu mus atsimink!
Ir meilės malone nuženk iš dangaus,
Atnaujinki širdį kiekvieno žmogaus!

Tu Nemuno kraštą ir mus pamilai,
Nors tikrąjį Dievą pažinom vėlai,
Tegu Tavo meilė mus visad lydės
Ir kelią į dangų atrasti padės.

Ten dangiškas Tėvas mūs laukia švelnus
Ir Motiną davęs mums Dievo Sūnus,
Ir meile liepsnojanti Dievo Dvasia…
Lai skamba Jiems meilės giesmė širdyse! Amen.


(Valandų liturgija. Himnas Švč. M. Marijos Gimimo šventės proga.)