siluva.lt
400 m. JubiliejusPamaldos  •  Procesijos ir eisenos  •  Litanija  •  Novena  •  Maldos  •  Giesmės  •  Intencijos  • 
 
Giesmės

Padūmavę pušynėliai

Padūmavę pušynėliai.
Nuostabi dangaus spalva.
Toj mažytėj Lietuvėlėj -
Dar mažesnė Šiluva.

Piemenėliai čia išvydo
Dievo Motiną kadais.
Ir kampelis tas pražydo
Laimės dieviškos žiedais.

Čia taip gera, čia taip miela,
Nekasdieniškai ramu,
Ir iš džiaugsmo virpa siela
Tos rimties didingumu.

Ko daugiau bereikia žmogui -
Tik ramybės ir maldų.
Nebėra po Dievo stogu
Nei vargelių, nei bėdų…

Melskis, Motina Marija,
Tu stebuklais čia garsi,
Kad į Laimės karaliją
Mes patektume visi.

Tarp šilų būriai suklaupę.
Nuostabi dangaus spalva.
Šiluvon vis plaukia plaukia
Su vargeliais Lietuva. Amen.


(Valandų liturgija. Himnas Švč. M. Marijos Gimimo šventės proga.)

* * *

(Tos pačios giesmės kita redakcija. Šaltinis – Liturginis maldynas, 1996.)

Padūmavę pušynėliai,
Nuostabi dangaus spalva:
Toj mažytėj Lietuvėlėj
Dar mažesnė Šiluva.

Piemenėliai čia išvydo
Dievo Motiną kadais.
Ir kampelis tas pražydo
Laimės dieviškais žiedais.

Čia taip gera, čia taip miela,
Nekasdieniškai ramu,
Ir iš džiaugsmo virpa siela
Tos rimties didingumu.

Melskis, Motinai Marijai, -
Ji stebuklais čia garsi, -
Kad į laimės karaliją
Mes patektume visi.

Tarp šilų javai išplaukę
Ir dangaus spalva vaiski.
Šiluvon vis plaukia plaukia
Lietuvos vaikai visi.