siluva.lt
400 m. JubiliejusPamaldos  •  Procesijos ir eisenos  •  Litanija  •  Novena  •  Maldos  •  Giesmės  •  Intencijos  • 
 
Giesmės

Garbinga Mergelė ant kieto akmens

Garbinga Mergelė ant kieto akmens,
Vaikelį priglaudusi, stovi liūdna…
Iš čia mūsų šaliai malonės sruvens,
Brangiausia Marijos Širdies dovana.

Skaisčioji Mergele, kodėl gi verki?
Kokia priežastis Tavo skausmo gilaus?..
Bet ko nesupras piemenėliai menki,
Klaidingo tikėjimo vyrai paklaus.

– Verkiu, kad čia žemė seniai suarta,
Kur garbintas buvo manasis Sūnus.
Čionai, kur stovėjo bažnyčia šventa,
Užgeso tikėjimo žiedas kilnus…

Tas Motinos skundas – malonės rasa, –
Pabudo stebuklais garsi Šiluva!
Iš čia sklinda Motinos Veido šviesa,
Čia klaupia ant kelių visa Lietuva…

Garbė Tau per amžius, Trejybe didi! –
Su meile Tau gieda Marijos vaikai,
Kuriuos, Jai globojant, per žemę vedi
Ir savo palaima kasdieną lankai. Amen.


(Valandų liturgija. Himnas Švč. M. Marijos Gimimo šventės proga.)