siluva.lt
400 m. JubiliejusPamaldos  •  Procesijos ir eisenos  •  Litanija  •  Novena  •  Maldos  •  Giesmės  •  Intencijos  • 
 
Giesmės

Prie Šv. Marijos Šiluvoje giesmė

Sveika, Marija, pilna malonės,
Giliai nuliūdus, kad žūsta žmonės,
Čia apsireiškei žmonėms gaivinti,
Į tikrą kelią visus grąžinti.

Tu iš Siono, Dangaus aukštybės
Čia nusileidai pilna liūdnybės,
Liepei Tu žemę šičia atkasti,
Raštus Bažnyčios skrynioj atrasti.

Sveika, Marija, ašaras liejai,
Ant akmens stojus kaltų gailėjai.
Verkei pamačius, kaip žmonės klysta,
Tikros Bažnyčios nebepažįsta.

Akmuo, kur Šventa Pana stovėjo,
Pusiau suskilo, neišturėjo,
Bet mūsų širdys skausmu neplyšta,
Kalčių savųjų neišpažįsta.

Tad šaukiam Tavęs, Pana meilinga,
Maldauki už mus Dievą galingą,
Kad mūsų širdis meile uždegtų,
Kaltėms apverkti jausmų užtektų.

O Šiluviškė, Sveika Marija,
Kuri nešioji Dievą Širdyje,
Tu mus globoki, karštai maldaujam,
Sielas ir kūnus Tau paaukaujam. Amen.


(Šaltinis – Šiluvos knygelė garbinimui stebuklingos Šv. P. Marijos Šiluvoje.
Išleido kunigas J. Gendrėnas, 1930 m., p. 72.)